c S
Na območju opuščene mlekarne v Medlogu pri Celju nova stanovanjska soseska 11.03.2019 07:11 Celje, 10. marca (STA) - Po oceni celjske občine je območje opuščene mlekarne v Medlogu severno od Savinje primerno za ureditev stanovanjske soseske v zelenju. Celjski mestni svetniki so tako na torkovi seji sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje, na katerem bodo uredili šest večstanovanjskih vil. V njih naj bi bilo 60 do 72 stanovanj.

V okviru zunanje ureditve nove stanovanjske soseske, ki obsega 13.000 kvadratnih metrov degradiranih površin, je predvidena ureditev čim več travnatih površin. Prav tako je predvidena tudi ureditev 84 parkirnih mest v objektih in 41 zunanjih parkirišč.

Ker se načrtovana nova stanovanjska soseska prometno navezuje na obstoječ javni dovoz v opuščeno mlekarno in vrtnarsko šolo, ta pa na lokalno Ljubljansko cesto, je predvidena rekonstrukcija obstoječega priključka. Dostop za pešce in kolesarski promet pa se bo navezal na obstoječo asfaltirano pešpot ob Ljubljanski cesti na vzhodni strani območja.

Na tem območju je tudi arheološko najdišče Celje, zato bo treba opraviti tudi arheološke raziskave. Območje je sicer poplavno ogroženo ob nastopu visokih voda Savinje s stoletno povratno dobo, zato je celjska občina naročila izdelavo hidrološko-hidravlične analize, ki bo opredelila lokalne ukrepe za zagotavljanje večje poplavne varnosti.