c S
Več možnosti za vključitev v programe zaposlovanja 08.03.2019 14:22 Ljubljana, 08. marca (STA) - Po novem se lahko v nekatere programe aktivne politike zaposlovanja - med njimi programe subvencioniranja zaposlitve in usposabljanja - vključijo tudi prejemniki denarne socialne pomoči, ki so starejši od 30 let, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Te osebe se bodo lahko vključile v program Zaposli me, v okviru katerega lahko delodajalci prejmejo od 5000 do 7000 evrov subvencije za brezposelno osebo, ki jo zaposlijo za najmanj eno leto.

Doslej so se lahko programu priključile le osebe, ki so stare nad 30 let in so vsaj 12 mesecev prijavljene med brezposelnimi, ki so dopolnile 30 let in imajo končano največ osnovno šolo, ki so starejše od 50 let ali ki so stare vsaj 30 let in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postale dejavne na trgu dela.

Več možnosti za vključitev je tudi pri programu neformalno izobraževanje in usposabljanje, ki je namenjen tistim, ki imajo delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci. Z vključitvijo lahko pridobijo neformalna znanja na različnih poklicnih področjih. Zavod pravi, da je bil program doslej zelo uspešen, saj je zaposlitev 12 mesecev po zaključku programa dobilo več kot 70 odstotkov oseb.

V ta progam so se doslej lahko vključile le osebe, ki so starejše od 50 let, ki so starejše od 30 let in hkrati vsaj 12 mesecev prijavljene na zavodu ter ki so stare vsaj 30 let in končale največ osnovno šolo.

Razširjeni je tudi praktični programi za spodbujanje zaposlovanja - MIC, ki se izvajajo v obliki teoretičnega in praktičnega usposabljanja brezposelnih pri izbranem izvajalcu v medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC). Vključeni dodatno znanje nato preizkusijo pri delu na konkretnem delovnem mestu v obliki trimesečnega praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, ki poteka pod vodstvom mentorjev. Tudi ta program je uspešen, saj je šest mesecev po zaključku programa zaposlitev dobila več kot polovica udeležencev.

Program je poleg omenjenim namenjen starejšim od 50 let, starim vsaj 30 let, ki so vsaj 12 mesecev prijavljeni na zavodu, starim vsak 30 let, ki imajo največ osnovno šolo, ter posameznikom, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.

Vključitev širšemu krogu brezposelnih so prav tako omogočili pri programu usposabljanje na delovnem mestu, ki poteka dva ali tri mesece pri delodajalcu, na konkretnem delovnem mestu, pod strokovnim vodstvom mentorja. Tudi rezultati tega programa so spodbudni, pravi zavod. V letu 2017 je namreč 72,5 odstotka udeležencev v enem letu po zaključku usposabljanja dobilo zaposlitev.

V ta program se sicer lahko vključijo še osebe, ki so starejše od 50 let in med brezposelnimi prijavljene vsaj tri mesece, ki so starejše od 30 let in med brezposelnimi prijavljene vsaj 12 mesecev, ki so starejše od 30 let, imajo končano največ osnovno šolo in so med brezposelnimi prijavljene vsaj tri mesece ter ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije.