c S
Varuh konkurence preiskuje sum usklajenega ravnanja pri popravilih vozil Renault 08.03.2019 12:54 Ljubljana, 08. marca (STA) - Agencija za varstvo konkurence preiskuje sum usklajenega ravnanja pri prodaji storitev popravil oz. vzdrževanja vozil znamke Renault v podjetjih Renault Nissan Slovenija, Avtohiša Real, Avtohiša Malgaj, Pleško Cars in Avtoservis Kalan. V njih je že izvedla preiskave, sedaj poziva k posredovanju podatkov, ki bi bili pomembni za njeno odločanje.

"Izkazana je verjetnost, da so ta podjetja usklajeno ravnala pri prodaji storitev popravil oz. vzdrževanja vozil znamke Renault zlasti tako, da so v Sloveniji neposredno ali posredno določala in usklajevala prodajne cene in druge poslovne pogoje, si medsebojno delila ta trg in kupce ter dogovorjeno oddajala ponudbe, kar je razvidno predvsem iz ravnanj, povezanih s pripravo, oblikovanjem in oddajanjem ponudb v postopkih oddaje javnih in drugih naročil," so zapisali v agenciji.

To po navedbah s spletne strani agencije predstavlja omejevalni sporazum oz. usklajeno ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence v Sloveniji in na znatnem delu notranjega trga EU, kar bi lahko prizadelo trgovino med državami članicami EU.

Zato je agencija konec januarja izdala sklep, s katerim je zoper navedena podjetja uvedla postopek ugotavljanja kršitve določil zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju EU, je pojasnila.

Agencija je navedla, da iz podatkov, s katerimi trenutno razpolaga, izhaja, da naj bi si navedena podjetja vsaj od leta 2008 naprej delila naročnike storitev popravil oz. vzdrževanja vozil znamke Renault v postopkih oddaje javnih in drugih naročil oz. se dogovorila o tem, kateri od strank postopka pripada posamezni naročnik oz. posamezno naročilo, ter katero od njih bo nudilo predmetne storitve določenemu naročniku.

"Posledica omenjenega ravnanja strank naj bi bila izključitev tekmovanja in negotovosti med njimi, kar je še posebej pomemben faktor v postopkih oddaje javnih in drugih naročil, saj gre za tekmovanje s ponudbami. Ko se podjetja v takšnih postopkih seznanijo s ponudbami in cenami konkurentov, lahko ponudijo višje cene, s čemer je izkazana tudi škoda za potrošnike," so izpostavili v agenciji.

Agencija je po preiskavah v teh podjetjih, ki so potekale v sredo in četrtek, pozvala vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. Če so ti zaupni ali predstavljajo poslovno skrivnost, naj jih ustrezno označijo, so opozorili.