c S
Portoroški forum izpostavil preobremenjenost kot glavnega sovražnika kakovosti v zdravstvu 08.03.2019 12:53 Portorož, 08. marca (STA) - Zagotavljanje kakovosti in varnosti v primarnem zdravstvu je osrednja tema letošnjega Zdravstvenega razvojnega foruma, ki od četrtka poteka v Portorožu. Razpravljavci iz vrst zdravnikov, zdravstvene nege in menedžmenta javnih zdravstvenih zavodov soglašajo, da je preobremenjenost zaposlenih glavni sovražnik kakovosti, ki načenja tudi varnost.

Zdravnica Simona Repar Bornšek iz viške enote Zdravstvenega doma Ljubljana je ocenila, da večina administrativnih sprememb, s katerimi se soočajo v primarnem zdravstvu, nima pozitivnega vpliva na kakovost in varnost, le povečujejo nepotrebno birokracijo, kradejo čas za bolnike in prispevajo k preobremenjenosti.

Kot primera povsem nepotrebnega administriranja je navedla vodenje čakalnega seznama na primarni ravni in naročanje bolnikov na pregled k specialistu s strani napotnega zdravnika. Pozvala je tudi politiko, naj pri iskanju rešitev prisluhne zaposlenim v zdravstvu, ki tudi prvi zaznajo probleme in jih dobro razumejo.

Specializant družinske medicine Benjamin Kovačič iz Medicinskega centra Krka je v svojem razmišljanju o kakovosti in varnosti v zdravstvu povzel želje mladih zdravnikov: "Želimo več zdravnikov, ki bodo imeli več časa za naraščajoče delovne obveznosti, več časa za bolnike in več časa za boljšo implementacijo smernic pri njihovi oskrbi."

Po njegovih besedah mlade zdravnike kakovost plaši, ker je preveč dela in premalo časa. "Bolnikov je preprosto preveč za kakovostno in tudi varno delo," je opozoril. Dodal je, da težko sprejme ponavljajoči poziv zdravstvene politike, naj naredijo več z manj sredstvi, saj je realnost vsakodnevne prakse naraščanje števila bolnikov.

Direktor Zdravstvenega doma Ljubljana Rudi Dolšak pa je kot ključna stebra kakovosti in varnosti v zdravstvu navedel učinkovito organizacijo dela in usposobljenost kadra. Poudaril je, da ni dovolj le sprejemati sprememb, ki naj bi vodile k izboljšanju stanja, "ampak je treba z njimi tudi živeti in jih ponotranjiti".

Kot pomemben del organizacije dela je izpostavil zakonodajo, ki uspe slediti dogajanju v praksi. "Največji kadrovski problem postaja družinska medicina. Preobremenjenost je vse večja, zato velja biti previden pri določanju glavarinskega količnika," je opozoril. Izpostavil je tudi pomen "finančne fleksibilnosti".

Po njegovih besedah dogovarjanje in podpisovanje sporazumov med vlado in sindikati nikoli ne bi smelo potekati brez zavoda za zdravstveno zavarovanje. "Potrebno je razumno in fleksibilno razporejati denar, pri tem pa se ne sme pozabiti na primarno raven, ki je temelj kakovostne nadgradnje zdravstva," je dodal.

Udeleženci portoroškega foruma namenjajo pozornost tudi digitalizaciji zdravstva. Razprava je opozorila na nedodelanost in neučinkovitost informacijsko-tehnoloških sistemov, ki se kaže v razdrobljenosti podatkov in parcialnem dostopu do njih, kar še povečuje administrativne obremenitve zaposlenih in zmanjšuje kakovost.

Sklepno dejanje Zdravstvenega razvojnega foruma bo popoldanska okrogla miza, ki se bo prav tako posvetila kakovosti in varnosti v zdravstvu.