c S
Gradbinec AS Primus v stečaj 08.03.2019 11:43 Cerknica, 08. marca (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo stečaj cerkniškega gradbinca AS Primus, ki je med drugim za številne občine gradil vrtce, šole in športne dvorane. Predlog za začetek stečaja sta vložila upnici Abanka in SID banka, upniki pa lahko svoje terjatve prijavijo do 10. junija, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Kot izhaja iz ugotovitev sodišča, ki je za stečajnega upravitelja imenovalo Gregorja Beleta, je SID banka predlog za stečaj podala sredi lanskega novembra, ker družba ni vrnila 71.000 evrov kredita, ki ga je z njo sklenila spomladi 2016 v višini 500.000 evrov. Dolžnik je nasprotoval navedbam banke, da je insolventen, a je sodišče v dokaznem postopku na podlagi mnenja izvedenca finančne stroke pritrdilo banki.

Kot pišejo spletne Finance, je družba zamenjala kar nekaj lastnikov in na cedilu pustila številne neplačane podizvajalce. Občina Log-Dragomer je infrastrukturno ministrstvo denimo obvestila, da so družbo prodali skupini podjetij, ki je specializirana za prenos aktive družbe na nove osebe, nakar se zaradi ostale pasive sproži insolventnost, nato pa so jo sredi lanskega leta prodali novi družbi za brisanje sledi.