c S
Skupina Petrol lani s 13 odstotkov višjim dobičkom 08.03.2019 09:43 Ljubljana, 08. marca (STA) - Petrol je lani posloval nad načrti. Skupina je ustvarila 5,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje oz. 20 odstotkov več kot v letu 2017. Čisti dobiček se je zvišal za 13 odstotkov na 91,8 milijona evrov, je družba danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze, potem ko se je z rezultati v četrtek seznanil nadzorni svet.

Petrol je lani po navedbah predsednika uprave družbe Tomaža Berločnika, ki je na čelu družbe od leta 2011, posloval najbolje v svoji poslovni zgodovini.

Dobiček iz poslovanja se je na ravni skupine lani zvišal za šest odstotkov na 119,4 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa je znašal 171,5 milijona evrov in je bil za sedem odstotkov višji kot predlani.

Skupina Petrol je v 2018 prodala 3,5 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Petrol je v Sloveniji ustvaril 50 odstotkov celotne prodaje, na trgih EU 28 odstotkov in na trgih Jugovzhodne Evrope 22 odstotkov. V maloprodaji so prodali 39 odstotkov proizvodov iz nafte.

Petrol je imel konec lanskega leta 500 bencinskih servisov, od tega 319 v Sloveniji (Petrol ima po številu bencinskih servisov 57-odstotni tržni delež), 107 na Hrvaškem, 40 v BiH, 12 v Srbiji, po 11 pa v Črni gori in na Kosovu.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in povezanih storitev so znašali 477,5 milijona evrov in so bili zaradi novih mednarodnih računovodskih standardov za 122,9 milijona evrov nižji. Če te spremembe ne bi bilo, bi bili prihodki od prodaje trgovskega blaga višji za 10 odstotkov.

Skupina Petrol je prodala tudi 19,9 teravatne ure zemeljskega plina, 157.600 ton utekočinjenega naftnega plina, 20,3 teravatne ure električne energije in 140.500 megavatnih ur toplotne energije.

Matična družba je lani ustvarila 4,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 14 odstotkov več kot v 2017. Dobiček iz poslovanja je znašal 94 milijonov evrov oz. štiri odstotke več kot leto pred tem, čisti dobiček družbe pa se je zvišal za 57 odstotkov na 100,6 milijona evrov.

Petrol je lani za naložbe namenil 86,6 milijona evrov. Največ sredstev so namenili za širitev poslovanja na področju prodaje v Sloveniji. Investirali so v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev tako v Sloveniji kot na trgih Jugovzhodne Evrope ter v širitev prodaje na teh trgih.

Število zaposlenih v skupini Petrol in na bencinskih servisih v upravljanju je konec leta 2018 znašalo 4857, od tega 33 odstotkov v tujini. V primerjavi s koncem leta 2017 se je število zaposlenih povečalo za 349 oz. za osem odstotkov.

Berločnik in prva nadzornica Nada Drobne Popović sta ob objavi lanski poslovnih rezultatov izpostavila, da poslovanje skupine poteka v dveh pomembnih in visoko konkurenčnih panogah - energetiki in trgovini. Za energetiko je značilen nagel razvoj tako v smeri energetske učinkovitosti kot novega načina uporabe obstoječih energentov in razvoja novih.

Na poslovanje energetskih podjetij odločilno vplivajo tako svetovne gospodarske razmere, ki se odražajo v cenah energentov, kot gospodarske razmere na prodajnih trgih. Med pomembne dejavnike sodijo tudi ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov, sta navedla Berločnik in Drobne Popovićeva. "Z dobro organiziranostjo in aktivno politiko upravljanja tveganj se skupina Petrol ustrezno odziva na razmere v panogi," sta zagotovila.

Na poslovanje skupine Petrol pomembno vplivajo tudi razmere v sektorju trgovina, saj se s prodajo trgovskega blaga in storitev ustvari pomemben del prihodkov. Skupina Petrol sodeluje pri hitrem razvoju trgovine, ki z digitalizacijo poslovanja spreminja nakupne navade potrošnikov ter prodajne poti.

Junija lani je Petrol sprejel strategijo skupina za obdobje do leta 2022, ko ciljajo na prihodke v višini 5,3 milijarde evrov, EBITDA v višini 233 milijonov evrov in čisti dobiček v višini 116 milijonov evrov. Za letos Petrol načrtuje 5,6 milijarde evrov prihodkov, EBITDA v višini 186,4 milijona evrov in čisti dobiček v višini 96,7 milijona evrov.

Največji posamični lastnici Petrola sta Češkoslovenska obchodni bank z 12,78-odstotnim deležem in SDH z 12,68-odstotnim deležem. Sledi država z 10,10-odstotnim lastniškim deležem, Kad z 8,27-odstotnim in OTP banka s 5,08-odstotnim deležem.