c S
Seljak in Lapajne do blizu petinskega deleža Hidrie 08.03.2019 07:05 Ljubljana, 07. marca (STA) - Manjšinska delničarja Hidrie Iztok Seljak in Dušan Lapajne, ki sta nameravala januarja prek družb Inovatis in Ladis prevzeti lastnico idrijske Hidrie, a nato od namere odstopila, sta vseeno pridobila pomemben delež v družbi. Skupaj sta lastnika 19,16 odstotka delnic družbe H&R, ki je prek Hidrie Holdinga lastnica spodnjeidrijske Hidrie.

Družbi Inovatis, ki jo zastopata direktor Martin Lazar in prokurist Iztok Seljak, in Ladis, ki jo zastopajo Mitja, Andrejka in Dušan Lapajne, sta namero za prevzem družbe H&R objavili 11. januarja, a nato 4. februarja od nje odstopili. Kot sta tedaj pojasnila Seljak in Lapajne, sta že v času namere pridobila dodaten lastniški delež v tej družbi, s čimer sta dosegla bistveni cilj projekta.

Koliko delnic sta pridobila, sta družbo H&R obvestila sredi prejšnjega tedna. In sicer je bila družba Ladis 16. januarja po podatkih iz delniške knjige pri KDD imetnik 71.664 delnic z oznako HRDR, kar je predstavljalo skupaj 8,90 odstotka glasovalnih pravic, družba Inovatis pa na dan 12. januar 82.538 delnic, kar je predstavljalo skupaj 10,26 odstotka glasovalnih pravic, je družba H&R danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Medtem se je število delnic H&R povečalo za 42.149 na 882.934, podatkov o številu glasovalnih pravic, ki sta jih imela na dan oddaje obvestila, pa omenjena delničarja nista sporočila.

Seljak, ki je direktor Hidrie Holdinga, je ob objavi namere za prevzem navedel, da je zaznal sume nepravilnosti v družbi, vezane na pridobivanje lastnih delnic obvladujoče družbe po ceni 10 evrov s strani dveh članov poslovodstva Hidrie Holdinga - Urške Svetlik in Gašperja Svetlika. Z Lapajnetom sta za delnico ponujala 35 evrov.

Vendar nato ponudbe za prevzem nista objavila, saj sta, kot sta pojasnila v začetku februarja, v postopku prevzemne namere pridobila pomemben dodaten lastniški delež, kar je zanju še večja motivacija za nadaljnje delo in razvoj Hidrie, to pa je bil najpomembnejši cilj tega projekta. Dodala sta, da se bosta sedaj osredotočila na "uspešen razvoj Hidrie".

Kot so prejšnji tedne sporočili iz družbe H&R, ima družba ES&G, ki je po pisanju medijev podjetje v lasti Edvarda Svetlika, predsednika nadzornega sveta Hidrie, UG&S GmbH ter Urške Svetlik in Gašperja Svetlika, potomcev Edvarda Svetlika, v lasti 39,0091 odstotka glasovalnih pravic oz. 38,4430 odstotka od vseh delnic družbe. Drugi največji lastnik H&R za družbo ES&G je bil sicer po pisanju portala Siol še nedavno družba Rafis Alojzija Rejca (24,7 odstotka).

V nadzornem svetu družbe Hidria Holding, ki je v 88,9-odstotni lasti družbe H&R in 11,1-odstotni lasti Hidrie, je prišlo do sprememb, in sicer sta v nadzornem svetu namesto Danice Purg in Igorja Mastena člana Andrejka Krapš Rejc in Bojan Gantar, še naprej pa nadzornik ostaja Edvard Svetlik, kaže današnja objava na spletni strani Ajpesa.