c S
Vlada o gospodarskih temah 07.03.2019 13:16 Ljubljana, 07. marca (STA) - Vlada se je seznanila z akcijskim načrtom na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih naložb Mednarodni izzivi 2019-2020. Malo gospodarstvo bo vendarle dobilo državnega sekretarja, ampak ne na gospodarskem ministrstvu, pač pa v kabinetu predsednika vlade.

Med cilji akcijskega načrta je nadaljnje povečanje izvoza in njegova diverzifikacija ter povečanje izvoza malih in srednje velikih podjetij. Med glavnimi ciljnimi trgi so države EU in nekdanje Jugoslavije ter ZDA in Kitajska, na širšem seznamu so še Rusija, Ukrajina in Združeni arabski emirati. Priložnosti vidijo v nišnih visokotehnoloških proizvodih in storitvah. Glavne aktivnosti za povečanje tujih neposrednih investicij za to bodo v Nemčiji, Avstriji in Švici ter v Italiji, ZDA in na Japonskem. Za letos je za internacionalizacijo predvidenih devet milijonov evrov, za privabljanje tujih neposrednih investicij pa štiri milijone evrov.

Premier Marjan Šarec bo, potem ko se je po odstopu Petra Vilfana v kabinetu predsednika vlade izpraznilo mesto državnega sekretarja, imenoval državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Sprva je bilo predvideno, da bo imenovan na gospodarskem ministrstvu, a je pristojni odbor DZ predlog sprememb zakona o državni upravi zavrnil. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade bo imel tudi možnost delati na gospodarskem ministrstvu, je povedal Šarec. Za imenovanje državnega sekretarja za malo gospodarstvo so se zavzemali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer današnjo Šarčevo odločitev pozdravljajo.

Vlada je spremenila sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Deleži so določeni na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta, spremembe sklepa pa so bile potrebne, ker je pet zavezancev vložilo popravke svojih obračunov za prvo četrtletje lani. Tako so na novo določili deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 za odpadno embalažo iz stekla in lesa ter za mešano odpadno embalažo (plastika in kovine).

Vlada je sprejela poslovni načrt družbe 2TDK in sklenila, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke družbi 2TDK v višni 250 milijonov evrov.

Vlada se strinja s ciljem predloga novele zakona o dohodnini, s katero želijo poslanci s prvopodpisanim Branetom Golubovičem (LMŠ) urediti področje davčne obravnave nadomestil in povračil stroškov članov volilnih odborov. Pri tem pa opozarja, da je treba v predlogu bolj določno navesti znesek povračil in stroškov, do katerega se ne bo plačevala dohodnina.

Slovenija podpira predlog evropske uredbe o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna EU za leto 2019 v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU. Ocenjuje namreč, da bo zagotovila stabilnost za izvrševanje proračuna EU tako za Veliko Britanijo kot tudi za EU.

Vlada se je seznanila z informacijo o poteku mandata članom sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). DZ je 15. julija 2013 za člane sveta za šestletni mandat imenoval Primoža Damjanoviča, Primoža Pinozo, Mojco Majič in Vesno Stanković Juričić. Vlada bo v 30 dneh po posredovanju obvestila o izteku mandata članov sveta DZ v uradnem listu objavila poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za članov sveta agencije.

Vlada je koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice podelila družbi Terme Krka, ki je bila tudi edina, prijavljena na javni razpis.

Vlada je sprejela 29., 30., 31. in 32. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski in Grčiji.

Soglašala je z razrešitvijo Dejana Peharja s položaja direktorja Zavoda za ribištvo Slovenije, kot je zahteval svet zavoda, ter z imenovanjem Rada Javornika za direktorja za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Javornik je bil imenovan po izvedenem javnem razpisu.

Iz nadzornega sveta družbe Stanovanjsko podjetje je z današnjim dnem razrešila Leona Behina in na njegovo mesto kot predstavnika ministrstva za okolje in prostor imenovala Tomaža Prodana. Behin je v skladu z zakonom o javnih skladih podal odstopno izjavo, Prodan, ki je strokovnjak s stanovanjskega, gradbenega ali prostorskega načrtovanja, pa izpolnjuje pogoje za člana nadzornega sveta.