c S
Medletna rast stroškov dela v zadnjem lanskem četrtletju nekoliko nižja 07.03.2019 11:24 Ljubljana, 07. marca (STA) - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v Sloveniji so bili v zadnjem lanskem četrtletju po začasnih podatkih statističnega urada povprečno za 1,1 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. To je nekoliko manj kot v prejšnjih četrtletjih. Pri tem so se plače za dejansko opravljeno delovno uro obdobju zvišale za 2,1 odstotka.

V tretjem lanskem četrtletju je bila medletna rast 1,8-odstotna, v drugem 3,5-odstotna in v prvem 4,8-odstotna. Zvišanje je bilo tudi občutno nižje kot v enakih obdobjih let 2017 in 2016, ko je doseglo 5,3 in 6,2 odstotka.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem lanskem trimesečju medletno najizraziteje zvišali v drugih dejavnostih (11,9 odstotka) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (7,8 odstotka), najbolj pa so se znižali dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo (-4,5 odstotka) in izobraževanje (-4,1 odstotka).

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat z začetka marca so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju lani v vseh članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2017.

Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (13,6 odstotka) in v Latviji (13,4 odstotka). V celotni EU so se ti stroški v opazovanem obdobju v povprečju zvišali za 2,7 odstotka, v Sloveniji so bili (dejavnosti kmetijstva, lova, gozdarstva in ribištva v to te statistiko ni bila vključena) višji za 1,9 odstotka.