c S
Na konferenci o pomenu industrijske simbioze za prehod v krožno gospodarstvo 07.03.2019 07:26 Bohinjska Bistrica, 06. marca (STA) - Industrijska simbioza je eden pomembnih gradnikov prehoda v krožno gospodarstvo, podjetja tovrstna načela že uporabljajo za optimizacijo poslovnih in procesnih modelov, so ugotavljali na današnji okrogli mizi službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v Bohinjski Bistrici.

Kot so sporočili iz službe vlade, so udeleženci konference, ki je potekala v okviru projekta Symbi, razpravljali o sinergijah med uvajanjem industrijske simbioze in učinkovitim prostorskim načrtovanjem, o ocenjevanju tržnega potenciala industrijske simbioze in o možnostih za izvajanje raziskovalnih projektov s tega področja.

Državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Nevenka Ribič je spomnila, da je prehod v krožno gospodarstvo eden od 12 ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, in dejala, da jim bodo izkušnje pri tovrstnih projektih prišle prav pri izvajanju evropske kohezijske politike med trenutno finančno perspektivo in v pripravah na prihodnje obdobje 2021-2027.

Industrijsko simbiozo - gre za iskanje sinergij in povezovanje podjetij, med drugim na področju surovin in odpadkov ter logističnih in skladiščnih zmogljivosti - so med prvimi na svetu začeli uveljavljati na Danskem. Lisbeth Randers iz Kalundborg Symbiosis je predstavila rezultate industrijske simbioze v regiji Kalundborg, kjer so jo začeli v obliki javno-zasebnega partnerstva uvajati že v začetku 60. let prejšnjega stoletja. Trenutno v partnerstvu sodeluje šest podjetij in tri javne institucije. Eden od rezultatov so nižje emisije ogljikovega dioksida, letno prihranijo 635.000 ton.

Sanna Tyni z univerze za uporabne znanosti iz finske Laponske je spregovorila o primeru industrijske simbioze, ki so jo začeli uvajati v zapuščeni industrijski coni, Ignacio Calleja iz Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo - Raw materials pa je predstavil možnosti podpornih mehanizmov za spodbujanje inovativnih projektov na področju krožnega gospodarstva.

Predstavnik generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji Sander Happaerts je povedal, da je komisija v poročilu o izvajanju akcijskega načrta EU za prehod v krožno gospodarstvo industrijsko simbiozo prepoznala kot enega od ključnih vzvodov prehoda v krožno gospodarstvo.