c S
Vlada o najnovejših usmeritvah Slovenije na področju internacionalizacije in tujih naložb 07.03.2019 07:35 Ljubno ob Savinji, 07. marca (STA) - Vlada bo danes obravnavala predlog akcijskega načrta na področju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih naložb v 2019 in 2020. Dokument z nazivom Mednarodni izzivi priložnosti navaja v tržnih nišah z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami, ciljni trgi za spodbujanje internacionalizacije pa so že tradicionalne investitorke.

V predlogu dokumenta, objavljenem med vladnimi gradivi v obravnavi, je navedeno, da internacionalizacija predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije, zato so ukrepi usmerjeni predvsem v nadaljnjo rast in diverzifikacijo izvoza ter povečanje števila izvoznikov, predvsem malih in srednje velikih podjetij.

Priložnosti, ki se kažejo za slovensko gospodarstvo, so specializacija v tržnih nišah z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami, kot so pametne tovarne, e-mobilnost in robotizacija. Slovenija bi morala izkoristiti tudi potencial rasti izvoza v storitvenem sektorju, strateškega geografskega položaja in ugodnih naravnih razmer z obiljem zelenih virov, kot sta les in voda.

Ciljni sektorji s področja internacionalizacije so v dokumentu, ki so ga pripravili na gospodarskem ministrstvu, tisti, kjer ima Slovenija konkurenčne prednosti in kjer je največje povpraševanje na ciljnih trgih - vozila, električna in elektronska oprema, stroji in naprave, turizem in transport ter izdelki z najvišjim potencialom rasti.

Ministrstvo je med ciljne trge z vidika spodbujanja tujih neposrednih investicij umestilo Nemčijo, Avstrijo, Švico in Italijo; države, ki že tradicionalno vlagajo v Slovenijo in poznajo poslovno okolje. Poleg teh so tudi ZDA, ki že sistemsko povečujejo prisotnost v Sloveniji prek evropskih hčerinskih družb, in Japonska, ki izkazuje močno zanimanje za Slovenijo na področjih IKT in robotike, npr. z naložbo Yaskawe v evropsko tovarno robotov v Kočevju.

Za izvedbo ukrepov, navedenih v dokumentu, bo sicer letos na voljo najmanj 13 milijonov finančnih sredstev države in iz proračuna EU.