c S
Občina Prevalje pričakuje odpis dela dolga do ZD Ravne na Koroškem 06.03.2019 07:36 Prevalje/Ravne na Koroškem, 05. marca (STA) - Občina Prevalje, ki ji je sodišče v sporu z ZD Ravne na Koroškem glede vlaganj v fizioterapijo naložilo plačilo nekaj več kot 210.000 evrov, je doslej že plačala 99.000 evrov, za preostalo pa je občinam soustanoviteljicam ZD predlagala odpis dolga. Če se te s tem ne bodo strinjale, napoveduje odprodajo prostorov za dejavnost fizioterapije.

Spor glede vlaganj v ambulanto za fizioterapijo v domu starejših na Prevaljah sega v leto 2001, ko je Zdravstveni dom (ZD) Ravne na Koroškem glede na dogovor in kasnejši dodatek k dogovoru nakazal prevaljski občini takratnih 39 milijonov tolarjev. S tem denarjem so v domu starejših končali prostore fizioterapije, s katerimi danes upravlja ZD Ravne, koristijo jih občani več občin, lastnica prostorov pa je prevaljska občina.

Strani sta vseskozi dogovor in dodatek k dogovoru razlagali vsaka po svoje. V ZD Ravne so ves čas poudarjali, da je celotni dogovor predvidel vračilo tega denarja z obrestmi vred, medtem ko so na prevaljski občini navajali, da ni šlo za posojilo. Sledil je sodni spor in nazadnje je višje sodišče lansko jesen razsodilo v korist ZD Ravne na Koroškem in Občini Prevalje naložilo plačilo nekaj več kot 210.000 evrov, kolikor je skupni znesek glavnice, obresti in sodnih stroškov.

Občina Prevalje je doslej poravnala 99.000 evrov, za preostali dolg, ki predstavlja obresti, pa je občinam soustanoviteljicam ZD Ravne poslala pobudo, v kateri po pojasnilih župana Občine Prevalje Matica Tasiča predlagajo, da "pustimo fizioterapijo v obstoječih prostorih, če se odpišejo obresti".

Pogovori o tem tečejo, je za STA še dejal Tasič, ki zato več pojasnil ne daje. Če se občine z odpisom ne bodo strinjale, bo Občina Prevalje pristopila k prodaji prostorov fizioterapije, da bo lahko poplačala preostali dolg. To pa pomeni, da bodo občine morale poiskati rešitev za ureditev prostorov fizioterapije. Storitve v fizioterapiji na Prevaljah koristijo občani štirih občin Mežiške doline in Občine Dravograd.

Kljub temu da Občina Prevalje, ki je doslej del dolga poravnala po delih, od januarja ne plačuje več, ZD Ravne na Koroškem še ne bo vložil izvršbe za preostali del. Kot je za STA pojasnil direktor ZD Ravne na Koroškem Stanislav Pušnik, je namreč svet zavoda sklenil, da to za zdaj ni nujno, saj je poslovanje zavoda dobro.

"Zadnjo besedo bodo imeli ustanovitelji, ki bodo povedali, kako naprej," je še dejal Pušnik in poudaril, da bo dolg treba plačati v vsakem primeru, vprašanje, ki je odprto, pa je, kako urediti dejavnost fizioterapije.

Županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak je za STA dejala, da je naklonjena odpisu preostalega dolga, če to pomeni ureditev problematike prostorov fizioterapije. Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen pa meni, da je treba sodbo sodišča spoštovati, če pa se bo zgodilo, da na Prevaljah "iz kakršnihkoli razlogov" ne bo več prostorov za fizioterapijo, bodo občine morale poskrbeti za nove prostore.

Župan Občine Mežica Dušan Krebel, ki izpostavlja več vidikov problematike, pa je med drugim napovedal, da si bo občina zagotovo prizadevala, da bodo prostori fizioterapije občanom na voljo v tem okolju. Ena od možnosti je po njegovih besedah tudi, da jih uredijo z denarjem, ki ga bo po sodbi sodišča zdravstvenemu domu plačala Občina Prevalje.