c S
Ministrstvo in odvetniška zbornica uskladila odvetniško tarifo 06.03.2019 07:39 Ljubljana, 05. marca (STA) - Predstavniki ministrstva za pravosodje in Odvetniške zbornice Slovenije so na današnjih pogovorih uskladili stališča glede vrednosti odvetniške točke, ki naj bi po novem znašala 0,60 evra. Kot so zapisali na ministrstvu, je bilo osnovno vodilo za uskladitev višine tarife javni interes.

Merila za spremembo vrednosti odvetniške točke možnost zvišanja predvidevajo, ko rast življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov. Pri spremembi vrednosti odvetniške točke, ki sicer ni bila spremenjena že od leta 2003, ne gre za avtomatizem, saj morata nujno obe stranki pravnega razmerja v prvi vrsti varovati javni interes, so zapisali na pravosodnem ministrstvu.

Upoštevaje odločitev sodišč, objektivne kriterije, javno korist, načela finančne vzdržnosti državnega proračuna in ustavnega načela, po katerem je Slovenija pravna in socialna država, so se sogovorniki strinjali, da je na tej osnovi mogoče podati soglasje k spremembi vrednosti točke. Ta je trenutno vredna 0,459 evra, po novem pa bi znašala 0,60 evra.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se zaveda, da je odvetništvo, ki je ustavna kategorija, pomemben in konstitutiven del pravosodja, zato je sogovornike povabila tudi k aktivnemu sodelovanju pri pripravi načrtovanih sprememb kazenskega zakonika v delu, ki ureja kazniva dejanja spolnega nasilja oz. posilstva, so še zapisali na ministrstvu.

Upravno sodišče je namreč v upravnem sporu ugodilo Odvetniški zbornici Slovenije in razveljavilo akt ministrstva za pravosodje iz 11. januarja 2016, s katerim takratni minister Goran Klemenčič ni dal soglasja k dvigu vrednosti odvetniške točke na 0,61 evra.

Zbornica je v tožbi pred upravnim sodiščem navedla nepravilno uporabo materialnega prava, zmotno ugotovitev dejanskega stanja in absolutne bistvene kršitve pravil postopka. Sodišču je predlagala, naj ugotovi nezakonitost ministrovega akta in ga spremeni oziroma naj ga podredno odpravi in zadevo vrne ministrstvu v ponovni postopek.

Upravno sodišče je tožbo zbornice najprej zavrnilo, v ponovljenem postopku pa presodilo, da je tožba utemeljena. Izpodbijani akt je odpravilo ter zadevo vrnilo ministrstvu za pravosodje v ponovni postopek.