c S
Danes sestanek vladne skupine s predstavniki sindikatov javnega sektorja 06.03.2019 07:57 Ljubljana, 06. marca (STA) - Vladna stran je za danes popoldne sindikate javnega sektorja povabila na uvodni sestanek, na katerem bi se dogovorili o nadaljnjem delu. V stavkovnih sporazumih in dogovoru o plačah, ki so jih podpisali decembra, so namreč ob dvigih plač predvideli tudi kar nekaj aktivnosti za naprej, med drugim usklajevanja o spremembah zakonodaje.

Vlada in sindikati so se namreč med drugim dogovorili, da bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam, v katere so prelili rešitve iz stavkovnih sporazumov in dogovora, sindikatom posredovala v usklajevanje predloge sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih.

Najpozneje v 60 dneh so predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V 90 dneh naj bi se začela pogajanja za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki teh še nimajo.

Prav tako naj bi v letošnjem letu preučili določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Lotili naj bi se tudi odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.

Kot so ob napovedi današnjega sestanka zapisali na ministrstvu za javno upravo, je vlada konec januarja že začela aktivnosti v smeri uresničevanja zavez, ki izhajajo iz stavkovnih sporazumov. Tako je imenovala skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki se je na prvem delovnem srečanju že sestala.

Na ministrstvu so ob tem pojasnili, da današnji sestanek ne pomeni pogajanj, ampak je namenjen pregledu dosedanjih aktivnosti ter predvsem dogovoru o nadaljnjem delu.