c S
Priprava rebalansa z mislijo na strukturne reforme 05.03.2019 11:27 Ljubljana, 05. marca (STA) - Vlada je predlog rebalansa pripravila z mislijo na strukturne reforme, ki nas čakajo. Kot je danes v DZ dejal finančni minister Andrej Bertoncelj, bo te sprejemala na način, da bo spodbujala gospodarsko aktivnost ter dvig produktivnosti.

Vlada je pri pripravi rebalansa po Bertoncljevih besedah sledila trem ključnim usmeritvam, to so doseganje nominalnega presežka v javnih financah, zniževanje javnega dolga in zagotavljanje srednjeročne uravnoteženost javnih financ. "Rebalans je stabilen in razvojno naravnan. Nagovarja vse generacije, ter je prijazen za državljanke in državljane," je dejal Bertoncelj.

Spomnil je na trenutno ugodnejše gospodarske in javnofinančne trende, krepitev zaposlovanja in boljše rezultate podjetij, čemur sledi tudi izboljšanje stanja javnih financ. Z rebalansom se načrtuje hitrejšo rast prihodkov od rasti odhodkov in predvideva presežek v višini 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda. Med drugim se zagotavlja več sredstev za prednostne naloge, kot so zdravje, znanost, infrastruktura, kultura in črpanje evropskih sredstev, je naštel.

Zavrnil je očitke o ekspanzivni naravnanosti javnih financ. Javni dolg se znižuje v skladu s pravili EU, Slovenija je dosegla tudi napredek pri uresničevanju posebnih priporočil, povezanih s strukturnimi reformami, je dejal. "In naša gospodarska rast je dvakrat višja od povprečja evrskih držav," je dodal. Sicer pa se načrtovani odhodki zvišujejo tudi zaradi črpanja EU sredstev.

Napovedal je, da bo vlada srednjeročne cilje ustrezno naslovila s spomladanskimi dokumenti, ki jih mora pripraviti za Evropsko komisijo. Če bi jih želela že zdaj, bi bila namreč potrebna strukturno zahtevna in hitra javnofinančna konsolidacija, kar bi lahko imelo negativne posledice za nadaljnjo rast in blaginjo prebivalstva.