c S
Skupina Triglav lani z rastjo premij in dobička 05.03.2019 07:34 Ljubljana, 04. marca (STA) - Skupina Triglav je lani po nerevidiranih podatkih zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij oz. sedem odstotkov več kot v letu 2017, čisti dobiček pa se je povečal za 16 odstotkov na 80,8 milijona evrov. "Za nami je uspešno leto," je ocenil prvi mož zavarovalnice Andrej Slapar.

Skupina je po nerevidiranih podatkih lani povečala tudi dobiček pred obdavčitvijo, in sicer za 15 odstotkov na 97,5 milijona evrov, kar je nad načrti, so danes v prvi informaciji o lanskem poslovanju sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

Po Slaparjevih pojasnilih so ga namreč načrtovali v razponu med 80 in 90 milijoni evrov. "Navedeno gre pripisati predvsem visoki rasti zavarovalne premije, ugodnemu škodnemu rezultatu in nekaterim enkratnim dogodkom predvsem iz zadnjega četrtletja 2018," je poudaril.

Matična družba je medtem leto 2018 zaključila s 78,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je šestodstotna rast, in s 65,5 milijona evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov več kot leta 2017.

Skupina Triglav je lani četrto leto zapored dosegla rast premij. To so zabeležili na vseh zavarovalnih trgih in v vseh zavarovalnih segmentih - obseg premij premoženjskih zavarovanj se je povečal za osem odstotkov, zdravstvenih zavarovanj za 11 odstotkov in življenjskih zavarovanj za dva odstotka.

Skupina je delež zavarovalne premije na trgih zunaj Slovenije lani povečala za 0,2 odstotne točke na 17,9 odstotka. Na slovenskem zavarovalnem trgu pa je zbrala 76,7 odstotka konsolidirane kosmate zavarovalne premije, delež premije mednarodnega pozavarovanja pa predstavlja 5,4 odstotka.

Vseh 12 zavarovalnic v skupini je doseglo rast premij. Ta je bila na slovenskem trgu v povprečju sedem odstotkov, povprečna premijska rast na trgih zunaj Slovenije pa je bila osemodstotna - najvišja, 12-odstotna, je bila v Srbiji, na Hrvaškem je bila osemodstotna, v Črni gori petodstotna, v BiH triodstotna in na makedonskem trgu desetodstotna.

Kot so poudarili, zaseda skupina Triglav vodilno mesto v regiji Adria in na slovenskem zavarovalnem trgu. Položaj v regiji je okrepila za 0,2 odstotne točke na 20,2 odstotka, na slovenskem zavarovalnem trgu pa je lani dosegala 35,4-odstotni tržni delež (v letu 2017 je bil ta 35,2-odstoten).

Triglav je lani na ravni skupine obračunal za 679,6 milijona evrov bruto škod, kar je šest odstotkov več kot leto prej. Največji, 58-odstotni delež, predstavljajo škode premoženjskih zavarovanj, na njihov obseg je vplival predvsem povečan obseg poslovanja v zadnjih nekaj letih. Delni vpliv so imele tudi množične škode iz leta 2017, ki so bile ob nastanku ustrezno rezervirane in pozavarovane, izplačevale pa so se lani.

"Škodno dogajanje z vidika množičnih škodnih dogodkov je bilo lani manj izrazito kot leto prej, tako po obsegu kot intenzivnosti. Skupna vrednost množičnih škod je dosegla 18,3 milijona evrov, leta 2017 je njihova vrednost znašala 33,5 milijona evrov," so poudarili.

Ob tem so spomnili na decembra osveženo strategijo skupine, ki še bolj v ospredje postavlja osredotočenost na stranko, prenovljene vrednote skupine (odzivnost, enostavnost, zanesljivost) ter nadaljnji razvoj organizacije in kulture skupine v še bolj sodelovalno in agilno.

Zagotavljanje dolgoročne stabilne donosnosti poslovanja in povečevanje vrednosti skupine Triglav ostajata prednostni usmeritvi. Med cilji do leta 2022 so med drugim povečevanje obsega poslovanja ter deleža premije na trgih zunaj Slovenije, ohranitev tržnega vodstva, stroškovno učinkovito poslovanje in celovito obvladovanje tveganj.