c S
Vlada zavrača vsa dopolnila k predlogu rebalansa 05.03.2019 07:34 Ljubljana, 04. marca (STA) - Vlada je na današnji seji zavrnila vseh 34 dopolnil, ki so v vložena k predlogu rebalansa državnega proračuna, obstoječi predlog se ji zdi namreč optimalen. Že v soboto je vsa dopolnila zavrnil tudi odbor DZ za finance kot matično delovno telo. DZ bo obravnavo predloga rebalansa začel v torek.

Z rebalansom se bodo letošnji prihodki državnega proračuna povečali za 6,2 odstotka na 10,35 milijarde evrov, odhodki pa za 4,8 odstotka na 10,16 milijarde evrov. Državna blagajna naj bi tako leto končala s 193,6 milijona evrov presežka, kar predstavlja 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda.

K predlogu so poslanske skupine SNS, SDS in NSi vložile 34 dopolnil, s katerimi so želele znotraj porabe prerazporediti 80 milijonov evrov, večinoma na področje prometne infrastrukture. Odbor DZ za finance jih je zavrnil že v soboto, vlada pa na dopisni seji danes.

Ob tem je sprejela tudi stališče do mnenja državnega sveta, ki rebalansa ne podpira. Kot je pojasnila, si je pri pripravi rebalansa prizadevala porabiti sredstva čim bolj gospodarno. Predlagani rebalans je optimalen, njegov morebiten nesprejem pa bi ogrozil tudi ustavne vrednote, je opozorila.

Državni svetniki imajo do predloga vrsto pripomb, največ očitkov pa je bilo na seji prejšnji teden slišati na višino povprečnine, ki da občinam ne omogoča izvedbe nujnih projektov. Če pripombe svetnikov ne bodo upoštevane, ti napovedujejo veto.

Vladi se prav tako ne zdi utemeljeno nasprotovanje državnega sveta predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna, ki spremlja rebalans. Predlog novele zakona ne vsebuje določb, ki bi bile sporne, prav tako si vlada prizadeva zagotoviti ustrezen obseg sredstev za financiranje nalog, ki so prenesene na občine, je zapisala.