c S
O lanskem poslovanju šempetrske bolnišnice najprej zunanji revizor 05.03.2019 07:34 Šempeter pri Gorici, 04. marca (STA) - Na današnji seji sveta zavoda šempetrske bolnišnice bi morali obravnavati tudi letno poročilo za leto 2018, vendar se to ni zgodil. Predsednica sveta Anita Manfreda je poročilo umaknila, saj je ena od članic sveta opozorila, da je izguba višja od prikazane. Zato bo letno poročilo najprej pregledal zunanji revizor.

"Poročilo smo umaknili z dnevnega reda, ker je prišlo do različnih interpretacij glede letnega poročila. Sam zavod je pripravil letno poročilo, v katerem izkazuje 5,6 milijona evrov izgube, dejansko načrtovana po finančnem načrtu je bila 3,8 milijona evrov. Na sami seji sveta zavoda je prišlo do dvoma ene izmed članic, ki je po poklicu tudi finančna revizorka, o verodostojnosti tega letnega poročila," je v izjavi po zaključku sveta zavoda povedala Manfredova.

Zaradi verodostojnosti je predsednica sveta zavoda zato predlagala sklep, da naročijo neodvisno revizijo, kjer bodo pregledali pripravljeno letno poročilo, poslovanje bolnišnice v letu 2018, nato pa bodo o letnem poročilu razpravljali na eni izmed prihodnjih sej.

Manfreda pa ni želela komentirati mnenja članice sveta zavoda, da je imela šempetrska bolnišnica konec lanskega leta kar 20 milijonov evrov izgube in ne le 5,6 milijona evrov, kot je v poročilu zapisalo vodstvo.

"Mislim, da je vsako prejudiciranje v tem trenutku prenagljeno, zato bomo naročili revizijo in se nato pogovarjali o dejanskih številkah. Tudi o odgovornosti vseh, ki pripravljajo poročilo, če ne bo le-to verodostojno," je še dejala.

Direktor šempetrske bolnišnice Stanislav Rijavec pa je prepričan, da gre za drugačno interpretacijo članice sveta zavoda in njihovih strokovnih služb, ki so pripravile letno poročilo: "Zato je najboljše, da najdejo skupni imenovalec preko revizije, kjer se bo po mojem mnenju zadeva razčistila. Vemo, kolikšna je izguba bolnišnice in stojimo za tem in vemo, kaj je v teh številkah."

Drugače pa je z likvidnostjo poslovanja, tu je izgube za osem milijonov evrov, vendar se ta številka v zadnjem mesecu dni ni spremenila. V izgubi 5,6 milijona evrov pa so tudi nekatere "stare zadeve, ki smo jih potegnili iz predalov, kot so nekatere stare terjatve, stara investicijska dokumentacija, ki se je že amortizirala".

Bolnišnica ima tudi nekaj terjatev iz tožb, vendar je le-teh po direktorjevih besedah zelo malo. Izplačali so dve delavki, ki sta se pritožili nad plačni količnik, v letošnjem letu pa bi lahko prišlo še do kakšnih novih izplačil.