c S
Združenje Rovo s pritožbo nad dovoljenje za povečanje Krkinega skladišča 04.03.2019 14:57 Novo mesto, 04. marca (STA) - Združenje Rovo se je pritožilo na februarja izdani sklep Agencije RS za okolje glede povečanja Krkinega skladišča nevarnih vnetljivih snovi v Novem mestu. Čeprav se bo skladišče povečalo za 13 odstotkov, po mnenju agencije ne gre za večjo spremembo, za katero ni potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje, opozarjajo.

V pritožbi, ki jo je naslovilo na ministrstvo za okolje, je združenje Rovo zapisalo, da lahko prijavljena sprememba v obratovanju naprave zaradi napačne uporabe oz. uporabe materialnega predpisa in nepopolne in napačne ugotovitve stanja povzroči onesnaženje okolja večjega obsega.

V združenju zahtevajo, naj se sklep v celoti odpravi in "po skrbnem in celovitem pregledu dokumentacije ugotovi, da je prvostopenjski organ opustil dolžnostno ravnanje, ker ni uporabil uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihov posledic".

Ker je Krka po njihovem v register vpisana kot upravljavec obrata manjšega tveganja za okolje, bi morala zaradi tega uskladiti in dopolniti okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2010, agencija za okolje pa naj zato omenjeni sklep odpravi in od Krke skladno z določili omenjene uredbe zahteva dopolnitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Združenje Rovo z naslovom v Novem mestu, ki je najbolj znano po pritožbi na Magnino okoljevarstveno dovoljenje, se je pred kratkim odpovedalo tožbi na okoljevarstveno dovoljenje za Magnin obrat v občini Hoče-Slivnica, a hkrati na vlado naslovilo vrsto drugih zahtev in zahtevalo popravke pri številnih, z okoljem povezanih projektih v državi.