c S
EU aktivna na poti v krožno gospodarstvo 04.03.2019 14:28 Bruselj/Luxembourg, 04. marca (STA) - Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo iz leta 2015. Vseh 54 ukrepov iz načrta, ki naj bi prispevali k izboljšanju konkurenčnosti Evrope, ustvarjanju delovnih mest in trajnostne rasti, je bilo izvedenih ali se še izvajajo, so zadovoljni v Bruslju.

Leta 2016 je bilo v sektorjih, pomembnih za krožno gospodarstvo, zaposlenih več kot štiri milijone delavcev, kar je šest odstotkov več kot leta 2012. S krožnimi dejavnostmi, kot so popravila, ponovna uporaba ali recikliranje, je bilo ustvarjene za skoraj 147 milijard evrov dodane vrednosti, naložbe pa so dosegle približno 17,5 milijarde evrov, so sporočili iz Bruslja.

Stopnja recikliranja in uporaba recikliranih materialov v EU se vztrajno povečujeta, medtem kaže objava evropskega statističnega urada Eurostat. Leta 2016 je bilo, brez upoštevanja večjih mineralnih odpadkov, v uniji recikliranih okoli 55 odstotkov vseh odpadkov. Vendar je bilo le 12 odstotkov uporabljenih materialnih virov pridobljenih iz recikliranih in predelanih proizvodov, kažejo podatki.

Pregled po posameznih kategorijah odpadkov kaže, da je bilo leta 2016 v EU recikliranih 46 odstotkov komunalnih odpadkov, 67 odstotkov odpadne embalaže, 42 odstotkov plastične embalaže in 41 odstotkov odpadne električne in elektronske opreme. Predelanih je bilo tudi 89 odstotkov gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov.

Na področju ravnanja s plastiko strategija EU za plastiko v krožnem gospodarstvu sicer določa vizijo, po kateri bo mogoče do leta 2030 vso plastično embalažo na trgu EU ponovno uporabiti ali reciklirati. Pravila o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo in ribolovnem orodju pa s prepovedjo oziroma omejitvijo uporabe desetih najpogosteje najdenih izdelkov na obalah EU spodbujajo zmanjševanje morskih odpadkov.

Na področju inovacij in naložb je komisija za pospešitev prehoda na krožno gospodarstvo in prilagoditev industrijske baze Evrope zagotovila 10 milijard evrov podpore. Za spreminjanje odpadkov v vire od julija lani velja novi zakonodajni okvir o odpadkih, ki vključuje nove ambiciozne stopnje recikliranja ter okrepljene ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi.

Nadalje je komisija z izvajanjem delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016-2019 dodatno spodbudila krožno zasnovo izdelkov in cilje povečanja energijske učinkovitosti. Izvajanje akcijskega načrta vključuje tudi ozaveščanje potrošnikov in spodbujanje sodelovanja deležnikov, so še sporočili.

Med izzivi Evropska komisija med drugim izpostavlja dejstvo, da je za učinkovit prehod na krožno gospodarstvo treba bolje zaščititi konkurenčne prednosti krožnega gospodarstva za podjetja EU ter pospešiti delo na področju kemikalij, nestrupenega okolja, označevanja energijske učinkovitosti, ekoinovacij, kritičnih surovin in gnojil. V akcijski načrt bi bilo možno vključiti še druga področja, so še dodali.

O ugotovitvah poročila bodo podrobneje razpravljali na letni konferenci deležnikov krožnega gospodarstva, ki bo 6. in 7. marca v Bruslju.