c S
Intesa Sanpaolo lani z 10,7 milijona evrov dobička 04.03.2019 14:23 Koper, 04. marca (STA) - Banka Intesa Sanpaolo v Sloveniji je v letu 2018 zabeležila 10,7 milijona evrov čistega dobička, s čimer je več kot podvojila rezultat iz leta 2017. Banka je ob tem v lanskem letu uspela tudi povečati prihodke in znižati stroške ter povečala obseg in tržne deleže kreditov in depozitov.

Banka je v letu 2018 ustvarila 13,1 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma 10,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 154 odstotkov več kot v letu 2017, tudi na račun nižjih oslabitev ter stroškov amortizacije. V minulem letu so se skupni prihodki v primerjavi z letom 2017 povečali za 5,5 odstotka na 74,3 milijona evrov. Stroški poslovanja so medtem znašali 44,5 milijona evrov in so bili v primerjavi z letom prej nižji za 1,1 milijona evrov oz. za 2,4 odstotka, so danes sporočili z Intese Sanpaolo.

Banka je sicer leto 2018 zaključila z bilančno vsoto v višini 2596,5 milijona evrov, kar predstavlja 8,3-odstotno povečanje glede na leto 2017, tržni delež, merjen po bilančni vsoti, pa se je povečal na 6,7 odstotka. Banka je ob tem povečala tržni delež pri kreditih na 7,9 odstotka. Obseg kreditov se je tako povečal za štiri odstotke v primerjavi z letom poprej, tako za segment prebivalstva kot podjetij.

Kreditiranje gospodinjstev je konec leta 2018 doseglo 708,4 milijona evrov oz. 38,4 odstotka vseh kreditov nebančnega sektorja. Glede na predhodno leto je bil obseg kreditov višji za 9,7 odstotka. Rast obsega kreditov se odraža predvsem v povečani prodajni aktivnosti na področju stanovanjskih in potrošniških kreditov, kjer se je tržni delež povečal na 6,8 odstotka. Prav tako se je na 8,8 odstotka povečal skupni tržni delež kreditov na področju pravnih oseb, pri čemer je bila banka uspešna zlasti pri povečanju obsega kreditov majhnim in srednje velikim podjetjem.

Poleg povečanja produktivnosti v Intesi Sanpaolo za enega največjih dosežkov štejejo zmanjšanje nedonosnih kreditov za skoraj 40 odstotkov ob hkratnem povečanju obsega donosnih kreditov za 8,4 odstotka, pri čemer so bistveno izboljšali kakovost kreditnega portfelja.

Banka je v minulem letu povečala obseg depozitov za 236,1 milijona evrov oz. za 12 odstotkov, pri čemer se je tržni delež zvišal na 7,6 odstotka. Rast tržnega deleža vlog gospodinjstev se je nekoliko zmanjšala, in sicer na 7,8 odstotka, povečala pa je rast tržnega deleža vlog pravnih oseb - na 7,2 odstotka.

V skladu z načrtom preobrazbe je banka v minulem letu začrtala aktivnosti za odprtje novega poslovnega centra v Ljubljani. Nov poslovni sedež s približno 120 zaposlenimi bo zaživel konec marca in bo banki zagotovil nov komercialni zagon ter okrepil njen položaj na nacionalni ravni, so še dodali v Intesi Sanpaolo.