c S
Sodelovanje Elektra Maribor v projektu Nedo se je izkazalo za uspešno 04.03.2019 07:17 Maribor, 03. marca (STA) - Družba Elektro Maribor je konec leta zaključila enoletni slovensko-japonski projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti Nedo z imenom Premakni porabo, ki so ga peljali v sodelovanju z družbo Hitachi in Elesom. V projektu je sodelovalo 830 uporabnikom s ptujskega območja, uporaba naprednih tehnologij pa se je pokazala kot uspešna.

Z omenjenim programom prilagajanja odjema so uporabnike električne energije spodbujali, da so postali bolj aktivni uporabniki. Sodelovanje v projektu je bilo prostovoljno, njegov cilj pa je bil časovni premik rabe električne energije iz časa konične obremenitve v drugo, s porabo sicer manj obremenjeno časovno obdobje.

"S tem lahko omogočimo učinkovitejšo rabo energije in razbremenitev distribucijskega omrežja, ob tem pa uporabnik lahko tudi zniža svoje stroške pri porabi električne energije," je razloge za projekt, v katerega so se lahko vključili prostovoljni uporabniki z območja Razdelilno transformatorske postaje (RTP) Breg, opisal predsednik uprave Elektra Maribor Boris Sovič.

V času projekta so izvedli 50 enournih aktivacij kritične končne tarife, ki so jih izvedli glede na napoved obremenitve ter glede na napovedi temperatur, znižanje obremenitve v tem času pa je znašalo tudi do 34 odstotkov. Najpogosteje so vključeni uporabniki pametno upravljali s pralnimi stroji, grelniki vode, električnimi štedilniki in toplotnimi črpalkami.

"Programi prilagajanja odjema so spodbudili uporabnike, da so postajali bolj aktivni. Uporaba naprednih tehnologij se je v projektu pokazala kot uspešna, večina uporabnikov pa je bila s projektom zadovoljna in je pripravljena sodelovati v podobnih projektih tudi v prihodnje," je o odzivih povedal Sovič.

Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt, so imeli vse leto deset odstotkov nižjo omrežnino, hkrati pa je bila slednja v času kritične konične tarife kar desetkrat višja. Gre torej za sistem bonusov in malusov, s katerim uporabnika stimulirajo k prilagajanju odjema elektrike.

S pilotnimi projekti nameravajo v Elektru Maribor nadaljevati tudi v prihodnje, saj pričakujejo, da bodo njihovi rezultati pomagali najdi odgovore na ključna razvojna vprašanja, povezana z uvajanjem novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij.

V okviru projekta Nedo na istem območju zdaj poteka projekt Napredno vodenje, s katerim razvijajo napredne in okolju prijazne rešitve za izzive sodobnega elektroenergetskega sistema. Cilj projekta je razvoj opreme, ki bo vključevala napredna orodja za vodenje omrežja ter za optimizacijo rabe električne energije v lokalnih skupnostih in stavbah, pa tudi platformo za vključevanje odjema v sistemske storitve.

S projektom želijo izboljšati zanesljivost v obratovanju 20-kilovoltnega omrežja, skrajšati čas odkrivanja okvar, povečati največjo možno priključljivo moč malih elektrarn na omrežje brez okrepitve ali širitve in znižati stroške mrežne integracije malih elektrarn.

Projekt je trenutno v fazi obratovanja oziroma testiranja in analiziranja rezultatov. Omenjena faza bo trajala do konca leta, saj želijo zaradi medletnih posebnosti v omrežju analizirati delovanje in doseganje ciljev v daljšem časovnem obdobju. "Trenutni delni rezultati so zelo vzpodbudni in v celoti izpolnjujejo pričakovanja in zastavljene cilje," dodaja prvi mož Elektra Maribor.