c S
Zaživel je nacionalni sistem poravnave takojšnjih plačil 04.03.2019 07:37 Ljubljana, 03. marca (STA) - Februarja je pod okriljem družbe Bankart zaživel nacionalni sistem za poravnavo takojšnjih plačil s spremljajočo tehnično infrastrukturo. Vanj so vključene vse slovenske banke in hranilnice, omogoča pa takojšnje procesiranje plačil ves dan in vse dni v letu. Vzporedno banke sodelujejo pri snovanju povezljivih rešitev za uporabnike.

Takojšnja plačila so po hitrosti in dostopnosti enakovredna plačilom v gotovini ter predstavljajo nov plačilni instrument, ki je za razliko od trenutnih sistemov poravnav na voljo ves dan in vse dni plačniku omogoča prenos denarnih sredstev v roku nekaj sekund, sredstva pa so na bančni račun prejemnika plačila prenesena takoj in lahko z njimi tudi prosto razpolaga. S tem se v dobi elektronskih naprav in vse večjega razmaha digitalizacije olajšujejo vsakodnevne plačilne transakcije manjših vrednosti med posamezniki, ki sicer potekajo z gotovino, tudi po elektronski poti.

Konec lanskega leta so Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke območja evra zagnale sistem Target Instant Payment Settlement (Tips), ki omogoča neprekinjeno poravnavo takojšnjih plačil po območju skupne valute, odprt pa je tudi za druge članice EU.

Slovenske banke so ob začetku delovanja Tips napovedale vključitev vanj, istočasno pa so takrat sporočile, da sodelujejo pri vzpostavitvi sheme za takojšnja plačila v okviru domačega plačilnega sistema, saj se večina plačil še vedno opravi znotraj nacionalnih meja. Proces poteka pod okriljem družbe za procesiranje plačil Bankart ter vključuje vse slovenske banke in hranilnice.

Iz Bankarta so za STA sporočili, da bo vzpostavitev takojšnjih plačil v Sloveniji izpeljana v več korakih. Prvi korak je začetek delovanja plačilnega sistema Bips, ki je v produkcijsko delovanje prešel 4. februarja letos. V okviru tega je bila vzpostavljena tudi tehnična rešitev Bips IP, ki je z delovanjem začela 18. februarja in omogoča medbančno izvrševanje takojšnjih plačil.

Banke so v sodelovanju z Bankartom tako vzpostavile nov medbančni plačilni sistem in tehnično infrastrukturo, ki omogoča takojšen prenos denarnih sredstev med računi odprtimi pri različnih bankah znotraj Slovenije. Nova storitev deluje v režimu 24 ur na dan, sedem dni na teden, 365 dni v letu, trajanje poravnave posamezne transakcije pa naj bi doseglo največ 10 sekund.

Vzporedno z vzpostavitvijo plačilnega sistema Bips pa po pojasnilih Bankarta poteka tudi vzpostavitev sheme na podlagi infrastrukture novega plačilnega sistema, v katero so prav tako vključene vse banke in hranilnice. Na njeni osnovi nastajajo tudi nove rešitve za končne uporabnike.

Shema bo omogočila, da bodo različne rešitve bank med seboj povezljive, tako da bo rešitev ene banke lahko enostavno in na standardiziran način komunicirala z rešitvijo katerekoli druge v shemo vključene banke.

O primerjavi z omenjeno evropsko rešitvijo Tips so na Bankartu pojasnili, da gre pri obeh za plačilna sistema, ki omogočata izvrševanje takojšnjih plačil, vendar pa vseevropska shema ne zagotavlja povezljivosti rešitev za končne uporabnike, brez te pa takojšnja plačila omogočajo zgolj hiter prenos denarnih sredstev z uporabo obstoječih bančnih rešitev.

Glavna razlika je torej v tem, lokalna slovenska shema omogoča dodatne transakcije in rešitve, ki so namensko razvite za zagotovitev čim boljše uporabniške izkušnje pri uporabi takojšnjih plačil.

V Bankartu nameravajo povezavo do sistema Tips vzpostaviti do konca 2019, predvsem z namenom, da bodo slovenskim bankam omogočili vključitev v evropski sistem in s tem izvajanje takojšnjih plačil z drugimi bankami v območju evra, ki so se ali se še nameravajo vključiti v Tips. Na ta način bo v prihodnje možno prejeti ali poslati denarna sredstva z uporabo takojšnjih plačil znotraj celotnega območja skupne valute.