c S
Kmetijski pridelki lani v povprečju cenejši 04.03.2019 07:17 Ljubljana, 03. marca (STA) - Kmetijski pridelki pri slovenskih pridelovalcih so se lani pocenili. Cene so se namreč po izračunih statističnega urada v primerjavi z letom 2017 v povprečju znižale za 0,6 odstotka; med rastlinski pridelki se je najbolj pocenilo sadje, med živalski pridelki so bili med drugim cenejši prašiči in mleko.

Rastlinski pridelki so bili lani v povprečju za 1,6 odstotka cenejši, predvsem zaradi nižjih cen sadja - te so bile namreč v povprečju za 11,7 odstotka nižje kot v letu 2017. Cenejše je bilo tudi vino, v povprečju za 0,8 odstotka.

Cene v preostalih skupinah so bile v povprečju višje. Najbolj, za 8,3 odstotka, so se zvišale cene krompirja. Višje so bile tudi cene zelenjadnic (+7,4 odstotka), industrijskih rastlin (+4,8 odstotka), žit (+3,3 odstotka) ter sadik in cvetja (+3 odstotke). Dražje industrijske rastline so sicer posledica višje povprečne cene hmelja, saj so se povprečne cene drugih industrijskih rastlin znižale.

Živali in živalski proizvodi so bili lani v povprečju za 0,1 odstotka dražji kot leto prej. Cene živali za zakol so bile v povprečju za 0,6 odstotka višje, med temi je bilo govedo v povprečju dražje za dva odstotka in perutnina za 0,3 odstotka, prašiči pa so bili za 4,3 odstotka cenejši.

Cene živalskih proizvodov so v povprečju upadle za 0,4 odstotka. Povprečna cena mleka je bila za 0,1 odstotka nižja, cenejše so bile tudi živalske kože in med. Povprečna cena jajc je bila medtem za 1,3 odstotka višja kot v letu 2017.

Statistični urad je ta teden objavil tudi gibanje cen inputov v kmetijstvu, s katerimi spremljajo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil) ter za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

Cene inputov v kmetijstvu so se lani v povprečju zvišale za 3,6 odstotka, povprečna letna rast pa je bila 3,8-odstotna.

Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so bili višji za 3,9 odstotka, najbolj so se podražila energija (+8,7 odstotka) ter gnojila in sredstva za izboljšavo tal (+6,2 odstotka). Cene krmil so se glede na 2017 v povprečju zvišale za 3,3 odstotka.

Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu so bili medtem v povprečju za 3,6 odstotka dražji. Od mehanizacije in druge opreme se je lani najbolj podražila mehanizacija za spravilo pridelkov, v povprečju za 4,5 odstotka.