c S
V sindikatih pričakujejo usklajevanja za uresničitev zavez iz decembrskega dogovora 04.03.2019 07:15 Ljubljana, 03. marca (STA) - Vlada in sindikati javnega sektorja so s stavkovnimi sporazumi in dogovorom o plačah, ki so jih podpisali 3. decembra lani, ob dvigih plač predvideli tudi aktivnosti za naprej. Po treh mesecih se prvi roki, ki so jih zapisali v sporazume in dogovor, že iztekajo. V sindikatih pa pričakujejo, da bodo na vladi strani sledili danim zavezam.

V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v zdravstveni negi, so že opozorili, da bi moralo ministrstvo za zdravje najpozneje do 1. marca pripraviti predlog prenovljenih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi. A je vodstvo ministrstva sindikate zaprosilo za "izredno podaljšanje roka", odločitev pa naj bi sindikatom posredovali do 8. marca.

Da bi se že moral nadaljevati dialog s sindikati, so v dopisu, ki so ga sredi prejšnjega meseca naslovili na ministra za javno upravo Rudija Medveda, opozorili tudi v pogajalski skupini dela sindikatov, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Vlada in sindikati so se namreč med drugim dogovorili, da bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnih pogodbam, v katere so prelili rešitve iz stavkovnih sporazumov in dogovora, sindikatom posredovala v usklajevanje predloge sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o javnih uslužbencih.

Najpozneje v 60 dneh so predvideli začetek pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. V 90 dneh naj bi se začela pogajanja za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki teh še nimajo.

V letošnjem letu naj bi med drugim preučili tudi določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Prav tako naj bi se lotili odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.

A tako Počivavšek kot vodja druge pogajalske skupine sindikatov Branimir Štrukelj sta v petek pojasnila, da z ministrstva za zdaj še niso prejeli nikakršnih predlogov sprememb zakonodaje in da tudi še ni določeno, kdaj bodo začeli pogajanja.

Po nekaterih informacijah naj bi prvo srečanje sledilo po počitnicah. A kot so za STA v tem tednu pojasnili na ministrstvu za javno upravo, datum srečanja s sindikati še ni dogovorjen.

Konec januarja je sicer vlada imenovala svojo skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako je imenovala pogajalske skupine za pogajanja o posameznih normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev.

Prav tako je minister za javno upravo že imenoval medresorsko delovno skupino za pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev. Delovna skupina se je v februarju sestala na prvi seji in začela delo, so pojasnili na ministrstvu.