c S
Poslovanje Ortopedske bolnišnice Valdoltra po dveh letih znova pozitivno 28.02.2019 15:59 Ankaran, 28. februarja (STA) - Poslovanje Ortopedske bolnišnice Valdoltra je bilo v letu 2018 po dveh letih izgube znova pozitivno. Bolnišnica je poslovno leto zaključila s presežkom nad odhodki v višini 148.347 evrov. Svet bolnišnice je zato na zadnji seji izrekel pohvalo tako zaposlenim kot vodstvu, so sporočili.

K doseženemu rezultatu je poleg boljšega obvladovanja stroškov materiala v veliki meri prispevala odločitev bolnišnice, da poleg rednega programa pogodbenih zdravstvenih storitev izvede enkratni dodatni program, ki ga je ponudilo ministrstvo za zdravje, čeprav je bila vrednost slednjega določena le v višini 90 odstotkov cene rednega programa.

Poleg rednih 3523 operacij je bolnišnica tako z dodatnim delom zaposlenih (deloma tudi med njihovimi prostimi dnevi) izvedla dodatnih 682 operativnih posegov - med njimi 225 endoprotez kolka in kolena, 201 artroskopski poseg, 98 operacij hrbtenice, 88 operativnih posegov na rami in 70 operacij hallux valgus.

S temi aktivnostmi je bolnišnica pripomogla k skrajševanju čakalnih dob in zmanjševanju števila čakajočih, pravijo v bolnišnici. Ob tem dodajajo, da se je tudi po zaslugi dodatnega programa število čakajočih na področju protetičnih operacij (kolka in kolena) skoraj prepolovilo, zaskrbljujoč pa v Valdoltri ostaja trend povečevanja števila čakajočih na operacijo stopala in hrbtenice.

Bolnišnica je sicer v letu 2018 uspešno zaključila investicijo v novo transformatorsko postajo, ki jo je sofinanciralo ministrstvo za zdravje. S tem je zagotovljeno varno in neprekinjeno elektroenergetsko napajanje bolnišnice ter povečanje priključne moči za dodatne naprave in njihovo poznejšo širitev. Izvedena so bila tudi nujna vlaganja v novo medicinsko opremo, so še zapisali.