c S
Luka Koper v 2019 načrtuje nižji dobiček 28.02.2019 14:48 Koper, 28. februarja (STA) - Skupina Luke Koper v letošnjem letu sicer pričakuje rast prihodkov od prodaje, vendar nižji poslovni izid, dobiček pred amortizacijo in čisti dobiček. Slednji naj bi bil po načrtih za dobro tretjino nižji kot lani. Razlogi za to bodo v prvi vrsti učinki implementacije strategije reševanja problematike IPS in nova taksa na pretovor.

Kot je na današnji novinarski konferenci navedel predsednik uprave Dimitrij Zadel, bodo v skladu z načrti v letu 2019 dosegli dobrih 44 milijonov evrov dobička iz poslovanja, dobiček pred amortizacijo in davki (EBITDA) bo znašal dobrih 73 milijonov evrov, čisti dobiček pa dobrih 38 milijonov evrov. Leto 2018 je družba sklenila s 60 milijonov evrov čistega dobička.

Članica uprave Irma Gubanec je pojasnila, da je predvideni razkorak glede na lanske rezultate posledica enkratnega dogodka, to je prejetega izplačila odškodnine zaradi porušenja dvigala, poleg tega pa bodo na rezultate v letošnjem letu pomembno vplivali še t.i. taksa na pretovor, ki se uveljavlja z marcem, ter implementacija strategije IPS.

Zadel je nazorno pokazal, kako se je število neposredno zaposlenih dvignilo z 926 v letu 2017 na 1089 v letu 2018, ob koncu letošnjega leta pa načrtujejo 1524 zaposlitev. V okviru tristebrnega modela IPS so v Luki že opravili dobrih 300 neposrednih zaposlitev.

Na prvem razpisu za izbiro agencij za posredovanje kadrov ni bil izbran noben ponudnik, razlog pa je bil v tem, da je bila skupna vrednost ponudb nedopustna, je pojasnil prvi mož Luke. Z devetimi ponudniki, ki so izpolnjevali pogoje, bodo šli v konkurenčni dialog. Medtem so objavili tudi prvi razpis za izbiro zunanjih pogodbenih podjetij, predvidoma v marcu pa bo izšel natečaj za izbiro zunanjih izvajalcev na področju prevoza avtomobilov. Celotno strategijo na področju IPS naj bi tako zaključili do julija.

Glede 15,7 milijona evrov v letu 2017 oblikovanih rezervacij, za katere je finančna uprava od Luke zahtevala plačilo davka, je Gubančeva poudarila, da so prejeli odločbo in jo tudi izpolnili. Obenem so se na odločbo tudi pritožili in zdaj čakajo na odločitev ministrstva za finance.

V Luki v tem letu sicer pričakujejo nadaljevanje rasti pretovora, je navedel član uprave Metod Podkrižnik. Koper ostaja vodilni kontejnerski terminal v severnem Jadranu, med drugim pa načrtujejo, da bodo v letu 2019 prvič presegli "magično" mejo milijona pretovorjenih kontejnerskih enot. Glede ohlajanja avtomobilskega trga pa je Podkrižnik izpostavil strukturo pretovorjenih avtomobilov, saj pri izvozu operirajo predvsem s prestižnimi znamkami, za katere ni napovedanega ohlajanja. Luka sicer nove pogodbe z Daimlerjem za naslednja tri leta še nima sklenjene, glede na zadovoljstvo nemškega partnerja z dosedanjim sodelovanjem upajo na pridobitev posla.

Zato pa Luka v letošnjem letu predvideva bistveno povečanje naložb, in sicer v višini dobrih 71,7 milijona evrov. Sem med drugim sodita podaljšanje prvega pomola in izgradnja garažne hiše za 5000 vozil. Pri slednji je bil zadnji razpis neuspešen, tako da bodo izvajalca izbirali še v četrto, Zadel pa pri tem dopušča tudi možnost uporabe konkurenčnega dialoga.

Medtem je padel v vodo tudi razpis za pripravljalna dela na testnih pilotih za podaljšanje pomola. Luka bo zato ponovila razpis, s tem pa se bo zamaknil tudi začetek del pri podaljšanju prvega pomola, in sicer se bo gradnja začela predvidoma oktobra, je dodal Zadel.

Bliža pa se tudi odprtje novega, srminskega vhoda v pristanišče, ki bo po Zadelovih besedah povečal varnost v Luki ter hkrati razbremenil obstoječi vhod. Vhod naj bi po prvotnih načrtih odprli konec marca, zaradi posedanja terena pa bo prišlo do manjšega, 14-dnevnega zamika.

V petek se medtem izteče rok za oddajo zavezujočih ponudb za polovični delež Istrabenza v Adriafinu, pri čemer ima Luka kot solastnik predkupno pravico. Gubančeva je o tej možnosti povedala, da bodo počakali na zaključek postopka na Istrabenzovi strani, nakar bo Luka "pretehtala vse možnosti, ki jih s tem v zvezi ima".