c S
Na trasi hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec odkupljeni prvi objekti in parcele 28.02.2019 14:48 Slovenj Gradec, 28. februarja (STA) - Na trasi tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem v dolžini 17,5 kilometra, kjer bi se prva gradbena dela lahko začela letos, poteka vrsta aktivnosti. Na tem odseku je za rušitev predvidenih 14 objektov, od tega je doslej Dars v imenu države odkupil pet stanovanjskih objektov, pa tudi približno en odstotek vseh zemljišč za gradnjo.

Trenutno projektanti pospešeno projektirajo odsek Velenje-Slovenj Gradec, še posebej tri lokacije, ki so opredeljene kot tiste, kjer je začetek del možen letos. To sta priključka Podgorje in Gaberke ter viadukt Škalsko jezero. Dela se bodo začela na prvi lokaciji, za katero bodo izpolnjeni vsi zakonsko določeni pogoji za začetek gradnje objektov, so za STA pojasnili na Darsu.

Na odseku Velenje-Slovenj Gradec trasa poteka po 11 katastrskih občinah in zajema 608 parcel. Odkup zemljišč je v različnih fazah, saj je to odvisno od zaključenih pravnomočnih parcelacij in izdelanih cenilnih poročil. Na terenu se pospešeno izvajajo tudi geološko-geotehnične in hidrogeološke raziskave ter geodetske storitve.

Dars ima za aktivnosti na projektu tretje razvojne osi na trasi Velenje-Slovenj Gradec v investicijskem delu poslovnega načrta za leto 2019, ki je bil sprejet jeseni 2018, predvidenih približno šest milijonov evrov.

Vrednost projekta izgradnje hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec bo znana, ko bo izdelan in potrjen investicijski program. Groba ocena naložbe v dva odseka štiripasovne ceste od Šentruperta do Slovenj Gradca pa je približno 800 milijonov evrov. Ta groba ocena je bila narejena na osnovi idejne zasnove.

Medtem aktivnosti na prvem odseku severno od avtocestnega križa, to je na odseku Šentrupert-Velenje, kot je znano, stojijo, saj je državni prostorski načrt za ta odsek v ustavni presoji. Kdaj točno bo znana odločitev ustavnih sodnikov, ni mogoče napovedati.

Na Darsu sicer vseskozi poudarjajo, da je severni del tretje razvojne osi zahteven projekt. Celotna dolžina štiripasovne ceste od priključka Šentrupert do priključka Slovenj Gradec jug znaša 32 kilometrov, pri čemer 36 odstotkov trase poteka v oz. na objektih.

Med drugim so med Šentrupertom in Slovenj Gradcem predvideni en enocevni predor, pet dvocevnih predorov, štirje pokriti vkopi, tri galerije, 26 viaduktov in osem mostov. Skupno je za izvedbo obeh odsekov potrebno odkupiti približno 65 objektov in približno 2600 parcel.

Glede projekta severnega dela tretje razvojne osi je za 6. marec napovedan naslednji sestanek predstavnikov Darsa, ministrstev za infrastrukturo in za okolje ter predstavnikov Koroške in Savinjsko-Šaleške regije. Sestanek bo potekal na Ravnah na Koroškem.

Kot je povedal vodja odbora za spremljanje projekta, prevaljski župan Matic Tasič, bodo na sestanku pregledali dosedanje aktivnosti na odseku Velenje-Slovenj Gradec, poudarek pa bo na nadaljnjem umeščanju tretje razvojne osi severno od Slovenj Gradca, to je na odsekih od Slovenj Gradca proti Dravograd in od tam v Mežiško dolino.