c S
Vlada za dodatne ukrepe izboljšanje korporativnega upravljanja v DUTB 28.02.2019 14:36 Ljubljana, 28. februarja (STA) - Vlada je danes ministrstvu za finance naložila pripravo dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili "primeren nivo" korporativnega upravljanja v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB). Poleg tega mora DUTB zaključiti vse postopke ugotavljanja odgovornosti v povezavi z oškodovanjem pri prodaji nepremičnine v Logatcu, so sporočili po seji vlade.

Vlada je ob seznanitvi z informacijo o stanju korporativnega upravljanja v DUTB ugotovila, da je DUTB vpeljala izboljšave v poslovne procese, ki znižujejo tveganja njenega poslovanja, vendar po oceni ministrstva za finance ta napredek ni zadosten.

"Zato je ministrstvu za finance pripravo dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili primeren nivo korporativnega upravljanja, tako na nivoju upravnega odbora, kot tudi na vseh nivojih poslovanja," so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Ti ukrepi so po pisanju današnjega Dela vezani na sestavo upravnega odbora, tako neizvršnih kot izvršnih direktorjev, ter na zagotovitev njihovega učinkovitega in gospodarnega delovanja. To naj bi pomenilo tlakovanje poti za nadaljnje menjave v vodstvu slabe banke.

Vlada je ukrepe za izboljšanje poslovnih procesov DUTB naložila po ugotovitvah revizije glede posla z zemljiščem nekdanjega Kli Logatec, na podlagi katerih je odslovila predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta. Ob odstavitvi Juharta je za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska, poleg tega pa za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo. Hkrati je z mesta glavnega izvršnega direktorja odstopil Imre Balogh. Časnik navaja informacije, da bosta morala oditi tudi preostala izvršna direktorja Jože Jaklin in Andrej Prebil.

Po Baloghovem odhodu je glavni izvršni direktor začasno Matej Pirc, v teku pa je mednarodni razpis za to mesto. Nanj se je prijavilo 24 kandidatov, ime izbranega kandidata naj bi bilo znano sredi aprila.

Po informacijah Dela pričakovanja ministrstva pri odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti po izbruhu afere z zemljiščem niso bila izpolnjena - med drugim odločitve glede odgovornosti vpletenih oseb naj ne bi bile dovolj konkretne, v DUTB naj ne bi upoštevali priporočil družbe Ernst&Young, naj proučijo odškodninsko in kazensko odgovornost vpletenih zaposlenih, slaba banka poleg tega naj ne bi storila vsega, da bi preprečila možnost nasprotja interesov ter naj ne bi ravnala skladno s priporočili in dobro prakso, ko se je začela preiskava spornih poslov.

Vlada se je danes seznanila tudi s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad DUTB ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2018. "Ministrstvo za finance na podlagi dodatnih ocen za leto 2018, skladno s preračuni, ugotavlja, da bo saldo za leto 2018 nekoliko slabši, kot so bile prvotne ocene. Vendar je zaradi specifičnosti metodologije in vpliva posameznih transakcij potrebno počakati na podatke dejanske realizacije," so navedli.

Ministrstvo je ocenilo, da je DUTB v zadnjem četrtletju lani dosegla ključne cilje in uresničevala strateške usmeritve. DUTB je v četrtletju ustvarila 56,2 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v letu 2018 pa 227,9 milijonov evrov, kar je 11,3 odstotka celotne prenosne vrednosti portfelja, s tem pa je presegla zakonski cilj 10 odstotkov ocenjene vrednosti prenesenih sredstev na letni ravni.

Ministrstvo za finance je v poročilu DUTB predlagalo, da pripravi analizo vseh predvidenih in nepredvidenih stroškov od ustanovitve dalje ter ažurira ocene predvidenega donosa iz prodaje premoženja.