c S
Namesto Štrlekarja direktorica štorskih Valjev Brigita Gavez 28.02.2019 14:34 Štore, 28. februarja (STA) - Nadzorni svet štorske družbe Valji, ki je od začetka lanskega septembra v prisilni poravnavi, je po oktobrskem odstopu dosedanjega direktorja družbe Ivana Štrlekarja na njegovo mesto imenoval Brigito Gavez. Nova direktorica bo družbo vodila skupaj z Robertom Močnikom, prokurist pa je nekdanji direktor Steklarne Rogaška Bojan Bevc.

Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa, so Valji januarja letos ustvarili 1,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni, da niso dosegli načrtovanih rezultatov poslovanja. Podjetje beleži tudi povečanje zalog izdelkov in polizdelkov v višini 438.505 evrov. Celotni januarski prihodki tako znašajo nekaj manj kot dva milijona evrov in so za 3,13 odstotka nižji od načrtovanih, medtem ko izguba znaša dobrih 350.000 evrov.

Realizirani stroški materiala pa so presegli načrtovane, kar je posledica višjih nabavnih cen nekaterih ključnih surovin, predvsem ferolegur. Povečali so se tudi stroški energije, predvsem zaradi višjih cen energentov.

Januarja družba ni dosegla načrtovanih stroškov dela. Ti so bili nižji za 39.000 evrov, kar je posledica nedoseganja načrtovane zaposlenosti v proizvodnji.

Dosedanji družbenik podjetja Elements Skladi pa je januarja prenesel svoj celotni poslovni delež, ki je znašal 53,13 odstotkov, na ljubljansko družbo DAAN.

Po navedbah vodstva Valjev izziv še naprej ostaja zagotovitev ustreznega števila in kadrovske strukture zaposlenih v mehanski obdelavi, kjer bo popolnitev delovnih mest z ustrezno delovno silo omogočila tudi preboj v uspešnosti poslovanja in zagotovila dosledno realizacijo poslovnega načrta za letos.