c S
Agencija poziva k plačilu prispevka za promocijo sadja 28.02.2019 13:25 Ljubljana, 28. februarja (STA) - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja zavezance, ki še niso plačali obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2018, poziva naj odmerjeni znesek čim prej poravnajo in se tako izognejo stroškom izterjave, je danes objavilo kmetijsko ministrstvo.

Agencija je januarja 1400 zavezancem izdala odločbo o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2018.

Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja, in predelovalci sadja, ki so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje. Prispevek pa se letos plačuje za programsko obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020.

Višina prispevka za pridelovalca sadja oz. nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno. Višina prispevka za predelovalca sadja (kupca) pa je 1,50 evra na tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela.

Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance, ne glede na to, ali vstopijo v shemo izbrane kakovosti ali ne. Nosilec prispevka ne plača, če skupni prispevek od vseh površin znaša manj kot 10 evrov; pri višini določenega prispevka (20 evrov na hektar) to pomeni, da vsi nosilci, ki imajo v uporabi manj kot 0,5 hektara intenzivnih sadovnjakov, niso zavezanci za plačilo prispevka.

Kmetijsko ministrstvo je namreč lani potrdilo specifikacijo za vse vrste sadja in lupinarje za certifikat Izbrana kakovost, sadjarji pa so se tako pridružili certifikatu, ki je bil doslej na voljo za mleko in mlečne izdelke ter perutninsko in goveje meso.

Sadjarji, ki bodo pridobili certifikat, bodo lahko certificirano sadje označevali z zaščitnim znakom Izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija. Sadje mora za označevanje z znakom Izbrana kakovost - Slovenija dosegati nadstandardne kakovostne kriterije.