c S
Državni proračun januarja z 52,9 milijona evrov primanjkljaja 28.02.2019 13:24 Ljubljana, 28. februarja (STA) - Državni proračun je januarja zabeležil 52,9 milijona evrov primanjkljaja. To po pojasnilih finančnega ministrstva ni neobičajno, saj v začetku četa beležijo večja plačila obresti in subvencij. Prihodki so bili z 821,8 milijona evrov za 6,4 odstotka večji kot januarja lani, odhodki pa so narasli za 14,6 odstotka na 874,6 milijona evrov.

Januarja lani je državni proračun beležil 9,2 milijona evrov presežka. Konec leta 2018 je v proračunu ostalo več kot pol milijarde evrov presežka, potem ko je v letu 2017 še beležil primanjkljaj.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir proračunskih prihodkov, se zahvaljujoč nadaljevanju ugodnih trendov v gospodarstvu in na trgu dela ter rasti potrošnje še naprej krepijo. Januarja so v medletni primerjavi narasli za 8,4 odstotka na 774,8 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

Dohodnina se je zvišala za 20,6 odstotka na 111,2 milijona evrov. K temu je prispevala rast akontacije od dohodnine od zaposlitve v višini 17,4 milijona evrov oz. 10,6 odstotka, kar odraža nadaljevanje ugodnih razmer na trgu dela, ter višja vplačila dohodnine od dividend.

Davek od dohodkov pravnih oseb za 7,4 odstotka na 64,3 milijona evrov. Rast je, kot navajajo na ministrstvu za finance, pripisati višje obračunanim akontacijam, ki so posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu.

Davek na dodano vrednost (DDV) pa za 4,8 odstotka na 342,1 milijona evrov. Rast in dinamika gibanja DDV sta v največji meri odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje.

Trošarine so se medtem znižale za 3,4 odstotka na 130,5 milijona evrov. Ministrstvo izpad beleži pri trošarinah na tobak in tobačne izdelke, ki so nižje za 11,2 odstotka, medtem ko so trošarine od alkohola in alkoholnih pijač višje za 11,2 odstotka.

Prejeta sredstva iz EU so bila s 13,9 milijona evrov za 39,3 odstotka nižja kot januarja lani.

Med odhodki državnega proračuna so bili januarja najvišji tekoči transferi, ki so znašali 476,8 milijona evrov in so bili za 14,7 odstotka višji kot leto prej. Med njimi je bilo največ drugih tekočih domačih transferov, ki zajemajo obveznosti do občin, skladov socialnega zavarovanja in javnih zavodov.

Transfer občinam je bil januarja zaradi finančne izravnave - ta je bila potrebna zaradi zvišanja višine povprečnine za leto 2019 na podlagi dogovora med vlado in občinami - višji za 1,4 milijona evrov. Zaradi višje priznane povprečnine razpoložljiva dohodnina kot finančni vir občin ne zadošča za pokritje obveznosti.

Za plačila domačih in tujih obresti namenjenih 144,7 milijona evrov, kar je zahvaljujoč aktivnemu upravljanju dolga 1,4 odstotka manj kot januarja lani. Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so narasla za 5,8 odstotka na 104,3 milijona evrov, kar je med drugim posledica rednega napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede.

Višja so bila tudi izplačila subvencij, in sicer v primerjavi z lanskim januarjem za skoraj 70 odstotkov. Znašala so 118,9 milijona evrov, medtem ko je bilo v celotnem lanskem letu po predhodnih podatkih izplačanih za 395,6 milijona evrov subvencij. Izplačila subvencij so bila januarja višja predvsem zaradi višjih izplačil za neposredna plačila v kmetijstvu, ki se izplačujejo v prvih mesecih leta.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je januarja zabeležila približno 1,55 milijarde evrov prihodkov in 1,57 milijarde evrov odhodkov.