c S
Predstavnica ministrstva ob obisku v tržiškem domu starejših o težavah, na katere opozarjajo s peticijo 27.02.2019 13:25 Tržič/Ljubljana, 27. februarja (STA) - Tržiški dom starejših, od koder so minuli teden v javnost v imenu svojega stanovalca Draga Isteniča poslali peticijo za dostojanstveno staranje, je v torek obiskala v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na resornem ministrstvu Barbara Tislej. V ospredju pogovorov je bila problematika, na katero opozarjajo v peticiji.

Tisljeva je v Domu Petra Uzarja Tržič obiskala Isteniča kot prvopodpisanega pod peticijo ter se srečala z direktorico doma in predsednico sveta zavoda, s katerima so se dotaknili vsebin, ki jih izpostavlja peticija. Z njo opozarjajo na probleme dviga oskrbnin in pomanjkanja kadra na področju oskrbe in nege ter pozivajo ministrstvo k ukrepanju.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so se strinjali, "da spremenjene demografske razmere pomenijo velik pritisk na vzdržnost sistemov, še zlasti na sistem socialnega, zdravstvenega in pokojninskega varstva, in zahtevajo, da področje oskrbe starejših postane eno od pomembnejših prioritet države".

Po navedbah ministrstva bo k hitrejšemu reševanju v peticiji izpostavljene problematike nedvomno pripomogel tudi sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, predvsem z vidika zagotavljanja dostopnosti in primerljivosti storitev ter priznavanja ustreznega kadrovskega normativa.

Kar zadeva pomanjkanje kadra v domovi za starejše, na ministrstvu ocenjujejo, da "gre za del širšega problema trga dela, saj trenutno na številnih področjih slovenskega trga dela primanjkuje ustreznega kadra".

Domovi jih obveščajo, da so razpisi za prosta delovna mesta na primer bolničarjev,strežnic ali kuharjev pogosto neuspešni in jih večkrat ponavljajo. V posameznih zavodih po navedba ministrstva situacijo rešujejo na podlagi določb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po katerih se posameznim javnim uslužbencem lahko dodeli do pet razredov višji plačni razred, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Na sistemski ravni pa to področja po pojasnilih ministrstva naslavlja strategija ekonomskih migracij. Glede na razmere na trgu bo ob pripravi nove strategije, saj se aktualni z letom 2020 veljavnost izteka, temu področju treba dati poudarek, so zapisali na ministrstvu.

Spomnili so tudi, da je bilo v pogajanjih s sindikati dogovorjeno, da bodo za pripravo standardov in normativov s področja zdravstva in socialnega varstva imenovane delovne skupine, katerih člani bodo tako predstavniki ministrstva, predstavniki pristojnih zbornic in združenj, predstavniki uporabnikov ter predstavniki reprezentativnih sindikatov.

"Za zagotavljanje potrebnega in ustreznega kadra pa moramo v usklajenih medresorskih aktivnostih iskati še druge, nove možnosti za zagotovitev kadra, saj se zavedamo, da ta bistveno vpliva na kakovost opravljenih storitev," so še navedli na omenjenem ministrstvu.

V Skupnosti socialnih zavodov so sicer ta teden znova opozorili na potrebo po obnovi, modernizaciji in širitvi zmogljivosti v domovih, ki so v lasti države. Ponovno so opozorili tudi, da bodo dvig oskrbnin zaradi višjih plač v največjem delu pokrili stanovalci in njihovi svojci.

Zaradi višjih stroškov dela se je po podatkih ministrstva za dvig cen storitev s 1. januarjem odločilo 60 odstotkov izvajalcev. Ti pa bodo lahko cene dodatno povišali s 1. marcem. Podatkov o tem, kakšen delež domov bo tokrat dvignil oskrbnine, na ministrstvu še nimajo, saj v tem tednu še potekajo seje svetov zavodov, na katerih bodo potrjene predlagane spremembe cen, obvestila o spremembi cen pa bodo posredovana ministrstvu v začetku marca.