c S
Slovenjgraška bolnišnica lani z nižjim primanjkljajem od predvidenega 27.02.2019 07:19 Slovenj Gradec, 26. februarja (STA) - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je lansko poslovno leto sklenila s 514.000 evri primanjkljaja, kar je manj od predvidenega v štiriletnem sanacijskem programu, po katerem je bil za lani predviden primanjkljaj v višini 1,29 milijona evrov. Svet bolnišnice je letno poročilo za lani potrdil na današnji seji.

Lansko leto je bilo razmeroma uspešno, je po seji za STA ocenil direktor bolnišnice Janez Lavre in dodal, da je rezultat delo vseh zaposlenih. Odhodki bolnišnice so lani znašali 47 milijonov evrov.

Bolnišnica je za lani dobila plačan ves realiziran program, rezultate pa so prinesli tudi sanacijski ukrepi, je med razlogi za nižjo izgubo od planirane navedel Lavre. Bolnišnica je privarčevala skoraj en milijon evrov, kar je 108.000 evrov več, kot so načrtovali.

Največ je bolnišnica privarčevala pri zdravilih in zdravstvenem materialu, a ne na račun bolnikov, čeprav je bolnišnica porabila količinsko nekaj manj zdravil, je pojasnil Lavre. Po njegovih besedah pa bi bolnišnica skupno lahko lani privarčevala še več, če se ne bi za 30 odstotkov povečali stroški za energente oz. elektriko.

Koroška bolnišnica je v štiriletnem sanacijskem programu za lani predvidela 1,29 milijona evrov primanjkljaja, letos naj bi imela za 582.000 evrov primanjkljaja, od leta 2020 pa naj bi glede na sanacijski program pozitivno poslovala.

A bo bolnišnica glede na že znana izhodišča že letos planirala uravnoteženo poslovanje, tako da naj bi po napovedih vodstva skušala že letošnje leto končati brez primanjkljaja. Glede na to bo bolnišnica pripravila tudi novelacijo sanacijskega programa.