c S
Onkološki inštitut lani posloval pozitivno 27.02.2019 07:19 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Onkološki inštitut (OI) Ljubljana je v letu 2018 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 931.143 evrov, kar je v skladu z načrti sanacije. Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić je na današnji seji sveta zavoda tudi pojasnila, da so lani sprejeli 16.989 bolnikov ter opravili 110.408 pregledov, 4597 operacij in 85.753 obsevanj.

Štiblar Kisićeva je v predstavitvi poročila za leto 2018 poudarila, da je pozitiven poslovni izid OI posledica velikih prizadevanj vseh zaposlenih. Po njenih besedah so skoraj vse zastavljene cilje udejanjili v celoti, nekatere so celo presegli, uspešno pa so izvedli tudi veliko večino načrtovanih sanacijskih ukrepov.

"Pričakovano povečanje incidence raka je tudi v letu 2018 zahtevalo veliko entuziazma in sodelovanja vseh zaposlenih, da smo uspeli kakovostno obravnavati veliko število bolnikov z vedno bolj zahtevnimi oblikami zdravljenja," je opozorila. Dodala je, da je zato uspešno poslovanje OI rezultat skrajne racionalizacije dela in naporov zaposlenih.

V lanskem letu so na OI odprli nov oddelek za vstavljanje implantiranih centralnovenskih katetrov, naredili nove načrte za kirurško obravnavo v dnevni bolnišnici in uspešno izpeljali vsakoletno akreditacijo AACI (American Accreditation Commission International), ki dokazuje skladnost z mednarodnimi standardi.

Po besedah Štiblar Kisićeve je v lani začel delovati multidisciplinarni konzilij za predoperativno zdravljenje dojk. Ustanavljajo tudi konzilij za uvajanje dodatnih molekularnih preiskav. Še posebej se lahko pohvalijo z večjim obsegom dela v diagnostični dejavnosti, in to brez dodatnih kadrov in tehnologije.

Tako je v lanskem letu število preiskav z računalniško tomografijo naraslo za 23 odstotkov, z magnetno resonanco za 13 odstotkov in s pozitronsko emisijsko tomografijo za skoraj 20 odstotkov. Na OI so tudi aktivirali peto operacijsko mizo in povečali število operacij za 4,5 odstotka, velikih posegov pa kar za 31 odstotkov.

Generalna direktorica OI se je pohvalila tudi s 23-odstotnim povečanjem števila naprednih tehnik obsevanja in z razširitvijo indikacij za zdravljenje z imunoterapijo. Prav tako so v letu 2018 povečali število kliničnih raziskav. Trenutno po njenih besedah poteka 201 predklinična in klinična raziskava, kar je za 12 odstotkov več kot leto prej.

Strokovni direktor OI Viljem Kovač je zadovoljen tudi z dosedanjim sodelovanjem v državnem programu obvladovanja raka. S programom Svit so že zmanjšali incidenco, predvsem pa delež napredovalih oblik raka debelega črevesa in danke. Implementacija programa Dora se kaže v večjem številu odkritih rakov dojke, ki še niso tipljivi.

Lani so v sklopu programa Dora slikali 90.171 žensk, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Kljub znatnemu povečanju načrtovani obseg niso udejanjili. Med razlogi so tudi okvare mamografov, pomanjkanje radioloških inženirjev, okvare naprav v novi mobilni enoti ter zaprtje centrov zaradi prenov in demontaž naprav.

Program Zora je do sedaj več kot razpolovil pojavnost raka vratu maternice. Med kadilskimi raki na IO že nekaj let zaznavajo stagnacijo incidence pljučnega raka pri moških.

Svet zavoda je po pričakovanju brez zadržkov sprejel poročilo za leto 2018. Ob tem se je predsednik sveta Peter Požun zahvalil za "krasno poročilo" ter pozval vodstvo OI, naj pohvalo in zahvalo članov sveta za opravljeno delo prenese vsem zaposlenim. Sicer je bilo v razpravi tudi slišati opozorila, da bi povečevanje obsega dela lahko vodilo v preobremenjenost in izgorelost zdravnikov, medicinskih sester in drugih zaposlenih.