c S
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov lani za odstotek višja 25.02.2019 11:25 Ljubljana, 25. februarja (STA) - V Sloveniji je bilo lani odkupljenih za 524,7 milijona evrov kmetijskih pridelkov, kar je v primerjavi z letom 2017 en odstotek več. Višja je bila vrednost odkupljenega sadja in grozdja za predelavo, nižja pa vrednost odkupljene živine in mleka, je danes objavil statistični urad.

Najbolj se je povečala vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo, in sicer za približno 13 odstotkov na 62,1 milijona evrov.

Vrednost odkupljenih industrijskih in krmnih rastlin je bila višja za več kot 29 odstotkov. Višja je bila vrednost odkupljenega hmelja, medtem ko je bila vrednost odkupljene soje in oljne ogrščice nižja kot lani.

Vrednost odkupljenega krompirja je bila višja za 15 odstotkov, vrednost odkupljenih zelenjadnic pa za približno 19 odstotkov - odkupljenega je bilo več krompirja in zelenjadnic, v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene teh pridelkov.

Vrednost odkupljenih žit je bila medtem višja za okoli dva odstotka. Lani je bilo požete občutno manj pšenice kot v 2017, zato je bila količina odkupljene pšenice precej manjša, povprečna cena pa je bila nekoliko višja. Letina koruze je bila zelo obilna, zato je bilo odkupljene občutno več koruze v zrnju kot v 2017, višja pa je bila tudi povprečna cena tega pridelka.

Poleg poljedeljskih pridelkov se je lani povečala tudi vrednost pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo, in sicer za približno 11 odstotkov na 51,9 milijona evrov.

Vrednost odkupljenega sadja je bila višja za 25 odstotkov. Precej višja kot v letu 2017 je bila količina odkupljenega sadja, predvsem jabolk, medtem ko so bile cene v povprečju nižje.

Tudi vrednost odkupljenega grozdja za predelavo je bila precej višja kot leto prej. Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za okoli odstotek, vrednost odkupljenih sadik pa nižja za približno 10 odstotkov.

Je pa bila lani v medletni primerjavi nižja vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja. Ta se je ustavila pri 407 milijonov evrov, kar je približno dva odstotka manj kot leta 2017.

Nižji sta bili vrednosti odkupljene živine in mleka, višji pa vrednosti odkupljene perutnine (za okoli tri odstotke) in jajc (za približno osem odstotkov).

Vrednost odkupljene živine je bila nižja za šest odstotkov, predvsem ker je bila odkupljena manjša količina živali, saj so bile cene v povprečju nekoliko višje.

Vrednost odkupljenega mleka je bila nižja za okoli dva odstotka. Odkupljenega je bilo manj mleka kot v letu 2017, povprečna letna cena mleka pa je ostala približno enaka kot v prejšnjem letu - 31 centov za liter.