c S
Eurofound izpostavil pozitivne učinke omejevanja podnebnih sprememb na zaposlovanje 24.02.2019 18:17 Dublin, 23. februarja (STA) - Uspešen prehod na nizkoogljično gospodarstvo v EU v skladu s pariškim podnebnim sporazumom bi do leta 2030 prinesel 1,1-odstotno povečanje BDP in 0,5-odstotno povečanje zaposlenosti, kaže raziskava Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound). Slovenski BDP bi se povečal rahlo nad povprečjem EU.

Na globalni ravni bi koristi podnebnih ukrepov občutila tudi Kitajska, medtem ko bi se ameriški BDP zmanjšal za 3,4 odstotka, zaposlenost pa za 1,6 odstotka, so sporočili iz Eurofounda.

Učinek izvajanja sporazuma na gospodarsko rast bi bil največji v Latviji, na zaposlovanje pa v Belgiji. BDP Slovenije bi se povečal rahlo nad povprečjem EU, ki znaša nekaj več kot en odstotek. Zaposlenost pa bi zrasla za približno 0,1 odstotka, kar je sicer med nižjimi vrednostmi v EU.

Projekcije temeljijo na predpostavkah, da na trgu dela ne bo večjih trenj zaradi prehoda, in da se bo delovna sila prilagodila strukturnim spremembam, ki jih bo podprlo ustrezno financiranje.

Pariški sporazum države zavezuje k omejitvi dviga povprečne globalne temperature občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo in jih spodbuja k ukrepom za omejitev na 1,5 stopinje.