c S
Soboški proračun letos v višini 25 milijonov evrov 24.02.2019 18:17 Murska Sobota, 23. februarja (STA) - Letošnji proračun mestne občine Murska Sobota bo vreden 25 milijonov evrov, po prepričanju mestne uprave pa ga odlikuje ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo, saj sta deleža za naložbe ter socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe skoraj povsem enaka.

Oba dosegata okoli devet milijonov evrov ali 37 odstotkov proračuna, katerega predlog so v prvem branju mestni svetniki že potrdili.

Proračun na prihodkovni strani obsega okoli 23 milijonov evrov, skupaj s prenesenimi sredstvi v višini skoraj 600.000 evrov in nekaj nad 1,1 milijona evrov novega zadolževanja pri državnem proračunu in z novim dolgoročnim posojilom pa proračunski prejemki dosegajo malenkost več kot 25 milijonov evrov. Na odhodkovni strani je proračun pri okoli 24 milijonih evrov, k temu pa je treba prišteti še nekaj manj kot 800.000 evrov odplačila dolgov.

Zadolževanje bo namenjeno predvsem naložbam v infrastrukturi, predvsem nujni obnovi kanalizacije, ter cest in ulic v mestu in primestnih naseljih. Kljub dodatnemu zadolževanju soboška občina ostaja med najmanj zadolženimi občinami v Sloveniji, konec leta 2018 je bil dolg na prebivalca občine dobrih 314 evrov.

Župan Aleksander Jevšek je ob predstavitvi predloga proračuna povedal, da se pozornost občin usmerja v čas nove finančne perspektive.

"Letošnji dvig povprečnine, ki ga je v veliki meri izničil dogovorjen dvig plač v javnem sektorju, je znova pokazal, da je razvoj občine odvisen predvsem od tega, ali smo s projekti pripravljeni privabiti evropski denar. Odločeni smo, da nadaljujemo razvojno preobrazbo Murske Sobote v občino visoke kakovosti življenja, pripravljamo nove projekte in skrbno bdimo nad zadolženostjo, da tudi v prihodnjih letih ohranimo razvojni pospešek," je povedal Jevšek.

Soboška občina tudi letos nadaljuje pospešeno črpanje evropskih sredstev, ki dosegajo četrtino vseh prihodkov oziroma slabih šest milijonov evrov in so namenjena za izvajanje projekta Expano in prenovo mestnega središča. Župan Jevšek je napovedal, da bodo paviljon Expano ob Soboškem jezeru slavnostno odprli 12. aprila, 13. in 14. aprila pa bo v njem odprtih vrat za občane mestne občine.

V predlog proračuna je vključena tudi priprava projektne dokumentacije za prihodnje projekte občine, kot so modernizacija in obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, gradnja pokritega bazena, nadaljnje urejanje stadiona Fazanerija ter energetska prenova javnih stavb, kulturnih ustanov, šol in vrtcev. Uprava ob tem poudarja, da tako zagotavlja skladen razvoj vseh predelov občine.

Svetniki so potrdili še za osem odstotkov višjo ceno vrtca, ta je zdaj slabih 440 evrov, in izvedeli, da bo v prihodnje mestni avtobus plačljiv za vse. Letna vozovnica bi lahko stala 15 evrov.