c S
Manjša podjetja se financirajo večinoma s posojili 25.02.2019 07:23 Ljubljana, 24. februarja (STA) - Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji so se v letu 2018 v največjem deležu financirala s posojili in lizingom, sledili so zadržani dobički in prodaja sredstev, kaže raziskava Banke Slovenije. Podjetja ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja letos ne bo bistveno spremenilo.

"Raziskava, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu podjetij, je med drugim pokazala, da se stanje na področju financiranja še naprej izboljšuje, vendar manj kot v letu 2017," so sporočili iz Banke Slovenije, ki raziskavo izvaja skupaj s SID banko.

Najpogostejši vir financiranja so bila bančna posojila in lizing (39 odstotkov), sledili so zadržani dobički ali prodaja sredstev (33 odstotkov) ter prekoračitev na tekočem računu, kreditna linija ali negativno stanje na kreditnih karticah (25 odstotkov).

Podjetja v gradbeništvu in trgovini so največ sredstev namenila tekočemu poslovanju, v dejavnosti industrije in storitev pa investicijam. V primerjavi z letom prej so podjetja v vseh dejavnostih razen v industriji povečala sredstva za inovacije, raziskave in razvoj.

Pri podjetjih v gradbeništvu in trgovini se je lani nadpovprečno povečala potreba po bančnih virih financiranja ter po odkupu kratkoročnih terjatev ali faktoringu. V trgovini se je povečala tudi potreba po drugem zunanjem financiranju ter po prekoračitvi na tekočem računu ali kreditni liniji ali negativnem stanju na kreditnih karticah, v gradbeništvu pa še po lizingu. Podpovprečno so po zunanjih virih financiranja povpraševali v industriji in storitvah.

Večina podjetij je odgovorila, da je stanje na področju financiranja v letu 2018 ostalo nespremenjeno, preostala pa so večinoma ocenila, da se je stanje izboljšalo. Za leto 2019 ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja ne bo bistveno spremenilo.

Dostopnost do financiranja je bil tako kot v minulih štirih letih eden najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja, so ugotovili. Podjetja najbolj omejujejo predpisi (44 odstotkov) in stroški proizvodnje ali dela (41 odstotkov), sledijo dostopnost kvalificiranega osebja ali izkušenih menedžerjev, domače povpraševanje in konkurenca (38 odstotkov). Glede na leto 2017 je največja sprememba za dejavnik plačilna disciplina, ki je bil v letu 2017 na tretjem mestu, v letu 2018 pa je zdrsnil na šesto mesto.