c S
Na svetu za strokovno izobraževanje opozorili na pomanjkanje družbenega soglasja pri vajeništvu 22.02.2019 14:01 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Člani strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje so se na današnji seji seznanili s prvim evalvacijskim poročilom o poskusnem izvajanju vajeništva, ki kaže, da bo treba nekatere stvari, kot je na primer koncept ocenjevanja, prevetriti. Opozorili so tudi na pomanjkanje družbenega soglasja med vsemi deležniki.

Evalvacijsko poročilo o poskusnem izvajanju vajeništva v šolskem letu 2018/19, ki so ga v Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) naslovili Podjetja pozdravljajo vajeništvo, je pokazalo, da pobuda za vključitev v vajeniško obliko izobraževanja prihaja v večji meri od šol, manj od zbornic in delodajalcev. In to je narobe, saj bi morale pobude za vajeništvo prihajati od podjetij v lokalnem okolju oz. njihovih potreb po ustrezni delovni sili, so člani sveta opozorili v razpravi.

Ob tem so izpostavili, da je uspeh vajeništva v veliki meri odvisen od družbenega soglasja med vsemi deležniki, zlasti med snovalci politike vajeništva. Največja težava pa je po njihovem mnenju ta, da v Sloveniji nismo dosegli družbenega soglasja, da je vajeništvo ena od pomembnih oblik oziroma poti izobraževanja. V tem smislu je svet dal pobudo, da se glede vajeništva, podobno kot v Nemčiji, "sklene pakt" z vsemi pristojnimi deležniki.

Za vajeniško obliko izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja je namreč značilno, da se dijak vsaj polovico časa izobraževalnega programa praktično usposablja z delom v podjetjih. Zakon o vajeništvu je bil sprejet maja 2017. V poskusnem izvajanju vajeništva sodeluje pet srednjih šol, ki jih je izbralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prvo evalvacijsko poročilo o poskusnem izvajanju vajeništva je članom sveta predstavil Darko Mali iz CPI. V raziskavi je v šolskem letu 2018/19 sodelovalo 32 podjetij, vseh pet šol s poskusnim vajeništvom, 48 vajencev in 66 dijakov ter obe zbornici.

Podjetja so sicer v veliki meri zadovoljna s svojimi vajenci in nekatere je oživitev vajeništva posebej razveselila, vajenci pa si želijo dobre praktične usposobljenosti in zanimivo šolanje, večina bi ponovno izbrala isti program za vajeniško obliko, kaže poročilo.

Iz poročila izhaja, da bo treba nekatere rešitve prevetriti, posebno pozornost pa nameniti konceptu ocenjevanja v vajeniški obliki. Za kakovostno izvajanje vajeništva je ključno tudi zavedanje o pomenu ustrezne usposobljenosti mentorjev, je poudaril Mali.