c S
Na kratko iz gospodarstva 22.02.2019 07:30 Ljubljana, 21. februarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Iz veletrgovca z zdravili Salus so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da je odvisna družba Sanolabor na njihovo zahtevo za 25. marec sklicala 26. izredno sejo skupščine podjetja. Ta bo imela enak dnevni red, kot je bil predviden za skupščino, sklicano za 18. februarja, ki je zaradi razlogov procesne narave niso izvedli. Tako bo Salus kot nekaj več kot 98-odstotni lastnik Sanolaborja na skupščini odločal o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za nekaj več kot 2800 evrov na malenkost več kot 468.000 evrov, izstisnitvi preostalih manjšinskih delničarjev Sanolaborja in zamenjavi trenutnih nadzornikov Sonje Batistič, Velje Gobca, Bojana Kosa in Rafaele Sušnik z Žigo Hiengom in Gregorjem Jenkom.

Uprava SDH je objavila razpis za člana njene kadrovske komisije. Kandidati lahko vloge pošljejo do 4. marca do 10. ure. Član kadrovske komisije bo imenovan za štiri leta, je SDH danes objavil na svoji spletni strani. Člani te komisije so sedaj Luka Gaberščik, Jagoda Vitez in Brigita Vončina.