c S
Na seji sveta vlade za mladino med drugim o nastanitveni problematiki študentov 22.02.2019 07:30 Ljubljana, 21. februarja (STA) - Na tretji seji sveta vlade za mladino predsednik sveta Jernej Pikalo med drugim izpostavil probleme, ki jih imajo mladi tujci pri prostovoljnem delu v Sloveniji, predsednik Študentske organizacije Slovenije Klemen Peran pa nastanitveno problematiko študentov v Ljubljani in na Obali.

Svet vlade za mladino je posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi. Člani sveta so predstavniki mladinskih organizacij in vlade.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, ki je tudi predsednik sveta, je v izjavi za medije po seji povedal, da so morali opraviti nekaj imenovanj oziroma zamenjav, ker je bila to prva seja v tem mandatu. Vsebinsko pa so obravnavali predvsem projekte Evropskega socialnega sklada, ki se tičejo mladinskega dela, in ustanovili nekaj dodatnih delovnih skupin, ki se bodo ukvarjale s posameznimi področji dela mladih. Zatrdil je, da sta to bili "dve produktivni uri".

Kot večji izziv v evropskih projektih je Pikalo izpostavil zakon o tujcih. Mladi tujci, ki bi radi prišli na prostovoljno delo, imajo po njegovih besedah veliko večje težave kot tisti, ki pridejo na izobraževanje, kjer je ta problem rešen. To bodo reševali z medresorsko delovno skupino.

Peran pa je kot največji izziv na seji omenil nastanitveno problematiko študentov v Ljubljani in na obali. Ob tem je omenil problem Akademskega kolegija, kjer bi študentski domovi Mestni občini Ljubljana morali plačevati zelo visoko najemnino, če bi študenti želeli ostati v sobah.

Po oceni Perana se minister resnosti stanovanjske problematike študentov sicer zaveda, njegov odgovor pa da je takšen, kot ga poslušajo že 20 let, da "vsi vemo, da je to problematika, in vsi si želimo, da bi se ugodno razrešila".

Tudi vršilec dolžnosti direktorja urada za mladino Tin Kampl je po seji izpostavil bivalno problematiko študentov. Kot je pojasnil, je ministrstvo za okolje in prostor predstavilo nekatere korake, ki jih načrtuje in med katerimi je največji izgradnja stanovanjske skupnosti za mlade, ki se pripravlja v Ljubljani na Gerbičevi ulici. "Na to gledamo z optimizmom, je pa treba narediti večje korake na področju fonda najemniških stanovanj in zakonodaje", je poudaril in dodal, da je ministrstvo obljubilo, da jih bo začelo pripravljati v letošnjem letu.

Kampl je še povedal, da na položaj mladih v Sloveniji v prihodnosti gleda relativno optimistično. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami so po njegovem mnenju mladi "na nivoju odločevalcev prepoznani kot pomembna skupina".

Kot so po seji sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je na seji sodelovala tudi državna sekretarka iz službe Nevenka Ribič. Med njihovimi ukrepi za mlade je omenila projektno učenje mlajših odraslih, inovativne projekte za zaposlovanje mladih in spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019-2020. Kot uspešnejša projekta je izpostavila Prvi izziv 2015, v katerega je bilo vključenih slabih 3000 brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije. Evropska sredstva so bila dodeljena tudi za financiranje regijskih shem kadrovskih štipendij in štipendij za deficitarne poklice, je dodala.

Pikalo je predstavitve aktivnosti drugih ministrstev in vladne službe na področju mladih na seji ocenil kot relativno dobre, a te po njegovih besedah ne bodo dovolj. Ključ vsega je, da v prihodnje "delamo, iščemo rešitve in te rešitve potem implementiramo," je zaključil.

Po besedah Perana je svet vlade za mladino v preteklosti, ko je v njem sodeloval še kot predstavnik Dijaške organizacije Slovenije, deloval precej brez pomena. Kot je poudaril, pa je minister Pikalo pokazal iskreno "željo po izboljšanju tega delovanja", zaradi česar upa, da bo svet v prihodnje deloval učinkoviteje.