c S
Novogoriški mestni svetniki potrdili letošnji proračun 22.02.2019 07:31 Nova Gorica, 21. februarja (STA) - Proračun Mestne občine Nova Gorica predvideva, da bodo letošnji prihodki občine presegli 40 milijonov evrov. Odhodki bodo po danes potrjenem proračunu znašali 44,3 milijona evrov, občina se bo morala zaradi številnih velikih investicijskih vlaganj morala celo zadolžiti. Svetniki zato predlogu proračuna niso bili naklonjeni, vendar so ga podprli.

Župan Klemen Miklavič je namreč povedal, da naj bi bil to nekakšen tehnični proračun, ki naj bi ga že do letošnjega poletja popravili s tistimi projekti, ki so jih pred lokalnimi volitvami obljubili.

Ker se občina trenutno financira po dvanajstinah, kar v marsikateri javni ustanovi in sredini zavira delo. Zato so svetniki prisluhnili županu in proračun sprejeli v prvem in drugem branju. Predlog proračuna je sicer pripravilo še prejšnje občinsko vodstvo, zato si bo novi župan Miklavič kljub današnji potrditvi prizadeval za njegovo spremembo.

V razpravi pa je bilo slišati svetnika Roberta Goloba (Lista Roberta Goloba), da je proračun grozljiv, vendar so ga podprli, da bi omogočili nadaljevanje že začetih projektov in redno delo povsod tam, kjer je to odvisno od proračunskega denarja. "Občina je danes polna denarja, ki pa ga ne more porabiti, ker nima sprejetega proračuna," je dejal Golob.

Svetniki so bili kritični tudi do delitve sredstev za krajevne skupnosti, Vendar jim je vodja finančno-računovodske službe novogoriške občine Mateja Mislej pojasnila, da je bilo manj denarja namenjenega tistim krajevnim skupnostim, ki so imele lani presežek v poslovanju in so denar prenesle na letošnje leto.

Svetnica Andrejka Markočič Šušmelj (Lista Mateja Arčona) pa je opozorila, da je v proračunu namenjenega manj denarja za investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih stavb, povečana pa je proračunska postavka za univerzo. Akademija umetnosti ima le 53 študentov, medtem ko je v novogoriški občini preko 2500 osnovnošolcev, šolske stavbe pa so marsikje stari in dotrajani ter potrebni prenove.

Ob koncu razprave so svetniki v prvem in drugem branju podprli predlog letošnjega občinskega proračuna.