c S
Od 18 milijonov za skrajševanje čakalnih dob dejansko porabljenih le osem 21.02.2019 14:56 Ljubljana, 21. februarja (STA) - V okviru enoletnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki ga je sprejela prejšnja vlada in je trajal med 1. aprilom 2017 ter 31. marcem lani, je bilo od 18 milijonov evrov, odobrenih za to področje, porabljenih le dobrih osem, je razvidno iz poročila, s katerim se je danes seznanila vlada.

V letu 2017 je bil za skrajševanje čakalnih dob na podlagi stavkovnih zahtev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in v okviru sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti sprejet tudi posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Od 18 milijonov evrov, predvidenih za ta projekt, pa jih je bilo dejansko izplačanih 8,15 milijona.

Nagrajevanje zdravnikov in ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev je bilo izvedeno v obliki izplačila delovne uspešnosti, ob izpolnjevanju meril, določenih v projektu. Poudarek pa je bil na opravljanju dela preko normativov dela zdravnikov, dodatnih urah dela z bolniki, povečanju obsega opravljanja zdravstvenih storitev na način, ki za bolnike pomeni bolj kakovostno zdravstveno obravnavo in manj napotovanj bolnikov med različnimi ravnmi zdravstvene dejavnosti, pa tudi stimuliranje doseganja skrajševanja čakalnih dob in opravljanja zdravstvenih storitev na način, da se zmanjšuje nastajanje novih čakalnih dob, je zapisano v gradivih po seji vlade.