c S
Po opozorilih Sviza združenje ravnateljev poziva h kršitvi kolektivne pogodbe 21.02.2019 07:25 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Sviz poziva premiera Marjana Šarca, naj se jasno opredeli do napovedi ravnateljev, da v sistem ne bodo vpisovali nadomeščanj, dokler ne bo spremenjen aneks h kolektivni pogodbi za vzgojo in izobraževanje v delu, ki se nanaša na delovni čas učiteljev. Zoper ravnatelje na Svizu napovedujejo tožbe, saj menijo, da bi šlo za kršenje kolektivne pogodbe.

"Če bo bojkot uresničen, bodo ravnatelji storili kaznivo dejanje, ki se sankcionira," ocenjujejo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), kjer pojasnjujejo, da gre za kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev iz skupine kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE IN SOCIALNO VARNOST

Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva Slovenije je namreč v pismu ministru za izobraževanje ter predsednikoma vlade in računskega sodišča navedlo, da je sprotno izplačevanje ur nadomeščanj nesmiselno. Predlagali so, da bi učitelji najprej izpolnili letni fond ur, šele nato naj bi jim izplačali ure nadomeščanja. Napovedali so, da nadomeščanj ne bodo vpisovali v za to namenjeno aplikacijo, dokler aneks kolektivne pogodbe v tem delu ne bo spremenjen.

A v Svizu opozarjajo, da je predlog o izplačilu nadomeščanj po koncu šolskega leta v nasprotju z zakonoma o delovnih razmerjih ter o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Slednji "letnega fonda ur učne obveze" sploh ne pozna, temveč je z njim opredeljena le tedenska učna obveznost, poudarjajo.

Za Sviz je presenetljivo, da ravnatelji, ki bi morali predpise dobro poznati, s predlogi napeljujejo h kršitvi obstoječe zakonodaje. A če gre v primeru predlaganega izplačila nadomeščanj po izpolnitvi "letnega fonda ur" zgolj za nepoznavanje osnovnih predpisov, gre pri napovedi bojkota vpisovanja nadomeščanj v aplikacijo in posledičnem neizplačevanju teh učiteljem za napoved neposrednega kršenja kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje, so prepričani.

Kot so še dodali v sindikatu, že prejemajo pobude, naj v primeru, da bi ravnatelji bojkot uresničili, sindikat pozove učitelje, naj prenehajo izvajati vsa nadomeščanja. Sindikat po njihovi napovedi tega ne bo storil, bo pa zoper ravnatelje, ki bodo kršili kolektivno pogodbo, vložil tožbe. Hkrati od ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala pričakuje, da bo vodstva ravnateljskih združenj opozoril, naj ne kršijo predpisov.