c S
Pred koprskim občinskim svetom predlog 70-milijonskega proračuna 21.02.2019 07:59 Koper, 21. februarja (STA) - Osrednja točka današnje seje koprskega občinskega sveta bo predlog odloka o občinskem proračunu za leto 2019, ki obsega skoraj 70 milijonov evrov, pri čemer se bo morala občina dodatno zadolžiti v višini 4,5 milijona evrov. Velik del odhodkov bo šel za projekte, ki so bili sprejeti še v času županovanja Borisa Popoviča.

Po predlogu proračuna, ki ga je župan Aleš Bržan na novinarski konferenci ta teden označil za realnega, bo 41,8 milijona evrov namenjenih za tekočo porabo, skoraj 26 milijonov evrov za investicijske odhodke, okoli 2,3 milijona evrov pa bo šlo za odplačilo glavnic kreditov.

Za financiranje proračuna bodo imeli 59,5 milijona tekočih prihodkov, poleg tega bodo iz računov preteklih let počrpali še 5,8 milijona evrov, dodatno pa predvidevajo zadolževanje v višini nekaj več kot 4,5 milijona evrov.

Najbolj naj bi manevrski prostor novemu vodstvu občine zmanjšale lani začete investicije, katerih plačilo se je preneslo v letošnje leto in ki po Bržanovih besedah predstavljajo za okoli 20 milijonov evrov obveznosti.

Bivški župan Popovič je sicer za STA poudaril, da je omenjena številka pretirana in da lahko sedanje vodstvo večino teh projektov, kot sta garažna hiša na Muzejskem trgu in dvigalo na Markovcu, ustavi, če meni, da niso potrebni.

Iz lanskega leta se je po besedah Popoviča preneslo le za okoli 1,6 milijona evrov plačil, in sicer za olimpijski bazen, bližnji park in igrišča za odbojko ter za investicijo v šolo v Šmarjah, pa še to zaradi tega, ker se proračunsko leto zaključi 31. oktobra. Če po tem datumu investicija ni zgrajena, se je namreč ne more fakturirati občini.

Občina je redno in tekoče plačevala kredite, v zadnjih štirih letih pa ni najela niti evra dodatnih kreditov, zato Popovič meni, da zdaj predvideno dodatno zadolževanje ni potrebno. Na to po njegovih besedah kaže tudi podatek, da predlog proračuna predvideva več kot 26 milijonov evrov za naložbe.

Čeprav Bržan v občinskem svetu nima formalne koalicije, ni pričakovati, da predlog proračuna, za katerega župan predlaga sprejetje po skrajšanem postopku, ne bi bil sprejet. Verjetno pa bo veliko besed namenjenih lanskemu proračunu oziroma zapuščini infrastrukturnih projektov, ki jih je Popovič odprl v predvolilnem času.