c S
Agencija za kmetijske trge lani izplačala skoraj 315 milijonov evrov 20.02.2019 14:35 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je lani za ukrepe izvajanja kmetijske politike v Sloveniji namenila skoraj 315 milijonov evrov. Dobrih 220 milijonov evrov je šlo za izplačila iz naslova zbirnih vlog, slabih 60 milijonov evrov pa za investicije razvoja podeželja, je povedal v. d. generalnega direktorja agencije Miran Mihelič.

V lanskem letu je bilo med izplačanimi sredstvi 258 milijonov evrov sredstev EU in 57 milijonov evrov sredstev iz slovenskega proračuna.

V letošnjem januarju je bilo medtem že izplačanih 114 milijonov evrov. "Praktično prvo leto doslej so vsi kmetje v januarju prejeli odločbe za neposredna plačila, in sicer v višini okoli 106 milijonov evrov. Želja je bila čim bolje izkoristiti nacionalno ovojnico, ki nam je na voljo za ta plačila," je na današnji novinarski konferenci pojasnil Mihelič.

Gre za nov način izplačil neposrednih plačil v dveh delih - začasna odločba se nanaša na prvi del izplačila v višini do 80 odstotkov sredstev za posamično kmetijo v januarju, končna odločba in preostanek izplačila pa bosta sledila v marcu.

Še slabih šest milijonov evrov je bilo v prvem mesecu izplačanih za kmetije na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). "S skupnim zneskom iz decembra v višini okrog 36 milijonov evrov smo izplačali več kot 42 milijonov evrov za izplačila za OMD. Ta izplačila so s tem za leto 2018 zaključena," je pojasnil v. d. direktorja agencije.

Kar zadeva investicij programa razvoja podeželja, pa je letos doslej izplačanih okoli tri milijone evrov, še kažejo številke.

Iz naslova programa razvoja podeželja je agencija od 2014 do 2018 prejela za več kot 323 milijonov evrov vlog, kar pomeni, da smo pri koriščenju razpoložljivih sredstev na okoli 41 odstotkih, kar je dobri dve odstotni točki nad evropskim povprečjem, je dejal Mihelič.

Pri ukrepih za program razvoj podeželja je Mihelič pojasnil, da je bilo lani objavljenih 15 javnih razpisov za 12 podukrepov: "Odobrili smo več kot 5000 vlog v skupni vrednosti 84 milijonov evrov. Agencija je izvedla izplačilo za 5500 zahtev oz. odločb, na osnovi katerih je izplačala 60 milijonov evrov sredstev." Objavljenih je bilo tudi 13 javnih razpisov za ukrepe operativnega programa za razvoj ribištva.

Agencija zbira vloge za 11 trenutno odprtih investicijskih in ribiških razpisov. V obravnavi je približno 1525 vlog in 565 zahtevkov za izplačilo na podlagi vlog v višini 25 milijonov evrov.

Pri ukrepih kmetijskih trgov pa je Mihelič za lani med drugim izpostavil podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin. Izplačanih je bilo 413 zahtevkov v vrednosti 4,5 milijona evrov. Za sofinanciranje zavarovalnih premij je agencija izplačala 4,4 milijona evrov za 8120 zavarovalnih polic.

V ukrep zdrave prehrane z razdeljevanjem sadja in zelenjave v osnovnih šolah je bilo v okviru šolske sheme vključenih 444 šol s skoraj 170.000 učenci. 226 šol je v okviru sheme razdeljevalo tudi mleko in mlečne proizvode. Izplačanih je bilo 1,1 milijona evrov.

Razdelili so 480 ton svežega in osem ton predelanega sadja in zelenjave, 165 ton mleka in slabih 40 ton mlečnih proizvodov. V shemi sadja in zelenjave je bilo razdeljenih devet odstotkov, v shemi mleka in mlečnih izdelkov pa 25 odstotkov ekoloških proizvodov.

Poleg rednih ukrepov je agencija izvedla še izredne ukrepe - za pozebo iz leta 2017 je agencija izplačala 5,8 milijona evrov skoraj 1300 upravičencem, za sušo iz istega leta pa je bilo izplačila v višini skoraj sedmih milijonov evrov za nekaj manj kot 11.250 upravičencev.

Mihelič je sicer v zvezi s strategijo investicijskih ukrepov programa razvoja podeželja poudaril, da si želijo na agenciji skrajšati "čakalne dobe". "Vse moči bomo usmerili v čim hitrejšo obravnavo vlog, prispelih na 14 v letu 2019 zaprtih javnih razpisih." Pri obdelavi zahtevkov za izplačilo sredstev ciljajo na izvedbo izplačil v roku 90 dni po prejemu zahtevka.

Na vprašanje, kako to doseči, je Mihelič izpostavil kadrovske ukrepe, pri čemer ne gre za dodatno zaposlovanje, ampak prerazporeditve in rotacije. Kot drug ukrep je izpostavil krepitev informiranja vlagateljev prošenj. Kmetje morajo vedeti, kaj točno se od njih pričakuje, prav tako morajo s kakovostnimi informacijami razpolagati tudi drugi deležniki, kot so denimo svetovalne službe.

Tretji ukrep pa je nadgradnja informacijskih sistemov, da bi torej sam sistem uporabnika pri izpolnjevanju vlog usmerjal ter ga opozarjal na vse potrebne priloge in pogoje.

"Naše delo bo usmerjeno v skrajšanje časa obravnave vlog, v dobro komunikacijo z našimi vlagatelji ter v sodelovanje pri pripravljanju pravnih podlag, da bomo izpolnili moto, ki smo si ga zadali, da morajo biti pravila igre znana na začetku," je cilje za prihodnost povzel Mihelič.

Priznal je, da se je prijavil na razpis za izbiro direktorja agencije za polni delovni čas. "Ne glede na to, kakšen bo razplet, se trudim, kot da bom tukaj cel mandat," je še pristavil.