c S
Kmetje lahko od ponedeljka oddajo vloge za letošnje subvencije 20.02.2019 13:14 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v ponedeljek začela kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Tudi letos bo obvezen elektronski vnos, samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oz. pooblaščencih, je na novinarski konferenci povedal v. d. generalnega direktorja agencije Miran Mihelič.

Pri rokih velja, da bodo zamudniki vloge lahko oddali do 31. maja, a se za vsak delovni dan zamude izplačila zahtevkov in vlog znižajo. Izjema velja za tiste upravičence, ki bodo uveljavljali zahtevek za operacijo dobrobit živali - drobnica, ki morajo vlogo vložiti najkasneje do 3. maja. Vložitev vloge po tem datumu namreč ne omogoča izpolnjevanja pogojev.

Osnova za pravilno oddajo zahtevkov so urejeni osnovni podatki o kmetijah v raznih evidencah. Letošnja novost je med drugim ukinitev izjeme pri registraciji kmetijskih gospodarstev z enim prašičem. Vsa gospodarstva, tudi tista, ki redijo enega prašiča, se morajo po novem vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali in registrirati kmetijsko gospodarstvo.

Koliko novih kmetij bomo dobili v Sloveniji zahvaljujoč ukinitvi te izjeme, Mihelič ni želel ugibati. Verjame pa, da je glavnina tovrstnih malih kmetij že v registru kmetijskih gospodarstev, ne pa še v registru imetnikov rejnih živali.

Novost je tudi, da se za ukrepe kmetijske politike za letošnje leto podatki o kopitarjih, denimo konjih, pridobijo neposredno iz centralnega registra kopitarjev. To pomeni, da morajo vlagatelji prošenj podatke o kopitarjih sporočiti v register pravočasno, sicer lahko ostanejo brez izplačila.

Pri podpori za zelenjadnice so se za subvencijsko leto 2019 spremenili določeni pogoji upravičenosti in način prijave v zbirni vlogi. Če želijo pridobiti za posamično površino pomoč za zelenjadnice, morajo kmetje namreč zelenjadnice na tej površini gojiti najmanj 60 dni. Datume morajo napovedati vnaprej v prijavi v zbirni vlogi, nova pravila pa jim bodo omogočila, da najmanj tri dni pred vnesenim datumom agenciji sporočijo morebitne spremembe v načrtovani pridelavi.

Mladi kmeti bodo morali na zahtevo Evropske komisije predložiti dokazilo, da dejansko upravljajo s kmetijo oz. imajo nadzor nad njo. To lahko storijo na tri načine, en je s podpisom posebne izjave, ki jo najdejo tudi na spletnih straneh agencije. Za dokazilo pa šteje tudi upravičenost vlagatelja do sredstev za mlade prevzemnike v okviru programa razvoja podeželja ali dejstvo, da vlagatelj za tekoče leto za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime vodi knjigovodstvo za davčne namene.

Novost je pri kmetijsko-okoljskih plačilih, kjer je od letošnjega leta dalje spet mogoče vstopiti v operacijo reje lokalnih pasem. Tisti, ki bodo letos prvič vstopili v ukrep kmetijsko-okoljskih plačil, pa se morajo najpozneje do 5. maja udeležiti šesturnega programa prehodnega usposabljanja.

Prav tako je nekaj sprememb pri območjih z omejenimi dejavniki, kjer se je spremenil obseg teh območij. Nobeno od območij ni izpadlo, je pa nekaj novih. Pri navzkrižni skladnosti pa je nekoliko večje območje, na katerem se preverja zahteve standarda ohranjanja prostoživečih ptic.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je vse informacije, obrazce in druge podatke objavila tudi na posebni spletni podstrani Zbirna vloga 2019 ... od A do Ž. Tam lahko kmetje dostopajo tudi do vnaprej pripravljenega obrazca, ki vključuje podatke iz registra kmetijskih gospodarstev na dan 20. januar 2019 in druge pomembne podatke.