c S
Eko sklad predlani z 2,8 milijona evrov presežka 20.02.2019 07:22 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Vlada je danes sprejela letno poročilo Eko sklada za leto 2017 in odločila, da se 1,92 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki nameni za povečanje namenskega premoženja sklada, 890.000 evrov presežka pa ostane nerazporejenega. Eko sklad je v letu 2017 odobril za 25 milijonov evrov kreditov in razdelil 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Kot so po seji vladnega odbora za gospodarstvo sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je vlada poleg tega za revidiranje računovodskih izkazov izkazov Eko sklada in namenskega premoženja sklada za poslovno leto 2018 imenovala družbo Deloitte Revizija.

Sklad, ki spodbuja okoljske naložbe s kreditiranjem, dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud in z ozaveščanjem javnosti, je v letu 2017 odobril 1348 kreditov (1011 v letu 2016) v skupni vrednosti 25,3 milijona evrov. Podpisanih je bilo 1008 kreditnih pogodb v skupnem znesku 23 milijonov evrov, od tega 58,4 odstotka za občane.

Največ kreditov, za 21,6 milijona evrov, je bilo namenjenih naložbam, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Sledili so krediti za naložbe s področja vodnega okolja, bilo jih je za 1,3 milijona evrov, ter krediti za naložbe na področju ravnanja z odpadki, ki so znašali 200.000 evrov.

Nepovratna sredstva je sklad namenjal za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije ter na podlagi programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018. Iz obeh virov objavil 13 javnih pozivov, v okviru katerih je bilo na voljo 45,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Od tega so občanom ponujali 22,4 milijona evrov za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah ter 5,5 milijona evrov za okolju prijaznejša vozila v cestnem prometu. Poleg tega je bilo 17 milijonov evrov razpisanih za naložbe v javnem sektorju, in sicer za energetsko prenovo stavb ter za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, 300.000 evrov podjetjem za energetske preglede in 400.000 evrov občinam za postavitev električnih polnilnic v zavarovanih območjih.

Sklad je izplačal za skupno 22,1 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 2,5 milijona evrov upravičencem iz sklada za podnebne spremembe.