c S
Komisija za nadzor javnih financ danes o gospodarnosti pri drugem tiru 20.02.2019 07:46 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Komisija za nadzor javnih financ se bo na današnji seji ponovno posvetila drugemu tiru med Divačo in Koprom. Na zahtevo SDS bo komisija spregovorila o gospodarnem načrtovanju investicije, o njeni gospodarni izvedbi in gospodarni rabi javnih sredstev. V SDS opozarjajo, da kljub potrditvi investicijskega programa finančna konstrukcija ostaja nejasna.

"Ni znano, ali bo investicija financirana tudi s kapitalskim vložkom katere od zalednih držav. V kolikor tega kapitala ne bo, bo morala ta sredstva zagotoviti država iz davkoplačevalskih sredstev," so med drugim v zahtevi za sklic seje zapisali v SDS. Dodali so, da se zatika tudi pri posojilu pri Evropski investicijski banki.

Projekt gradnje drugega tira je po mnenju SDS problematičen tudi zaradi odločitve, da se gradi en tir, obstoječi tir pa ostane še naprej v uporabi. "Predlagatelji nujne seje ugotavljamo, da predstavljeni podatki in dejstva o projektu nove enotirne proge puščajo resen dvom o tem, da so bila pri navedeni investiciji spoštovana načela gospodarnosti, tehtanja med različnimi rešitvami in posledično izbira najbolj ugodnega projekta ter načelo gospodarnega in optimalnega ravnanja z javnimi sredstvi," so zapisali.

V SDS komisiji v sprejem predlagajo tri sklepe. Prvi je, da ministrstvu za infrastrukturo naloži pripravo natančne časovnice in finančne strukture projekta s podrobno obrazložitvijo vseh postavk ter časovno in finančno konkretizacijo glede izvedbe dvotirne proge. Za pripravo tega bi imelo ministrstvo 15 dni časa.

Ministrstvo bi moralo po sklepu komisije najkasneje v šestih mesecih zagotoviti strokovno preverbo alternativnih rešitev preko strokovnjakov, ki doslej niso sodelovali v nobeni od faz načrtovanja ali vodenja projekta. Komisija naj bi tudi zaprosila fiskalni svet, da poda mnenje glede javnofinančne upravičenosti in tveganj, ki jih prinaša projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper, kot je določen v investicijskem načrtu.